Vilkår for brug

1. Generel

1.1. Velkommen til bit-qh.co ("hjemmesiden"),

1.2. Siden indeholder oplysninger om tredjepartsplatforme (den "Tredjeparts platforme") At handle med Bitcoin (den"Tjenesten").

1.3. Disse brugsbetingelser ("Betingelserne") regulerer den brug, som brugeren ("Du", "Din" eller "Bruger") foretager af Hjemmesiden eller Tjenesterne. Du skal omhyggeligt læse disse vilkår i deres helhed, før du bruger tjenesterne. Bemærk venligst, at disse vilkår udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og virksomheden, og at hvis du ikke er enig i nogen af ​​bestemmelserne i disse vilkår, skal du straks stoppe med at bruge webstedet. Ved at bruge webstedet accepterer du betingelserne med deres periodiske ændringer.

Disse vilkår inkorporerer vores privatlivspolitik, og ved at acceptere disse vilkår bekræfter du, at du også accepterer og accepterer vores privatlivspolitik (du kan gennemgå vores privatlivspolitik ved at klikke her).

2. Berettigelse

2.1. Du har kun ret til at bruge hjemmesiden, hvis du overholder følgende:

2.1.1. Du er mindst 18 år gammel;

2.1.2. Du har ret, autoritet og evne til at underskrive disse vilkår og til at overholde alle vilkår og betingelser heraf;

2.1.3. Det er ikke forbudt at bruge hjemmesiden og/eller tjenesterne i overensstemmelse med lovene i det land, hvor du bor eller befinder dig, mens du bruger hjemmesiden.

2.2. Virksomheden giver ingen erklæringer eller garantier, udtrykte eller underforståede, vedrørende lovligheden af ​​webstedet og/eller tjenesterne og/eller den brug, som nogen gør af webstedet og/eller tjenesterne, og vil ikke være ansvarlig for ulovlig brug af webstedet og/eller tjenesterne af brugeren.

3. Begrænsede territorier

3.1. På trods af det generelle i ovenstående, kan virksomheden efter eget skøn begrænse tilgængeligheden af ​​hjemmesiden og/eller tjenesterne (eller en hvilken som helst del deraf) til: (i) enhver bruger i ethvert territorium ("de begrænsede områder") og (ii) enhver bruger, der ikke overholder virksomhedens AML (anti-hvidvaskning af penge) og/eller KYC (kend din kunde) politikker og praksis, eller (iii) som virksomheden med rimelighed mener, at den kan udsætte dig for juridiske, regulatoriske, omdømmerisici eller finansielle.

3.2. Territorierne i [usa 'kanada' israel] er specifikt udelukket fra disse vilkår og udgør begrænsede territorier.

3.3. Hvis virksomheden med rimelighed mener, at enhver juridisk eller regulatorisk kontekst (og/eller eventuelle faktiske eller foreslåede ændringer deri) i det relevante område vil udsætte virksomheden for juridiske, regulatoriske, omdømmemæssige eller økonomiske risici i det pågældende område, hvis virksomheden fortsætter med at levere eller placere hjemmesiden og/eller tjenesterne (eller en del af dem), der er tilgængelige for brugere i det pågældende område, kan virksomheden informere dig om sin beslutning om at udpege dette område som et begrænset område, og efter en sådan meddelelse skal du straks stoppe med at bruge hjemmesiden og/ eller Tjenesterne.

3.4. Virksomheden kan pålægge yderligere krav eller betingelser, før de accepterer Brugere, der bor i eller fra specifikke lande efter eget skøn. Desuden er det anerkendt, at hvis en bruger rejser til de begrænsede områder, vil virksomhedens websted og/eller tjenester muligvis ikke være tilgængelige og/eller blokeres af dem.

4. Forbudte aktiviteter

4.1. Du accepterer at bruge webstedet og tjenesterne på en respektfuld måde, og du accepterer ikke at:

4.1.1. Opret forbindelse til hjemmesiden og/eller brug hjemmesiden til at uploade, downloade, distribuere, offentliggøre eller transmittere (a) information eller andet materiale på en måde, der krænker nogen rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, beskyttelse af privatlivets fred eller enhver anden rettighed; (b) information eller andet materiale, hvis offentliggørelse eller brug er forbudt, fordi det udgør en trussel, skade, fornærmelse, bagvaskelse, bagvaskelse, racisme eller upassende indhold; (c) information eller andet materiale, der inkluderer en virus eller anden software, der kan beskadige virksomhedens eller tredjeparters computersystemer eller på en sådan måde, at det begrænser eller forhindrer andre i at bruge webstedet; (d) information eller andet materiale, der overtræder nogen lov; eller (e) information eller andet materiale, der inkluderer annoncering af enhver art uden virksomhedens forudgående skriftlige tilladelse;

4.1.2. Fjerne eller ændre enhver tilskrivning, juridiske meddelelser eller andre proprietære betegnelser eller etiketter på webstedet;

4.1.3. Brug tjenesterne gennem enhver anden grænseflade end webstedet;

4.1.4. At forstyrre andre brugeres brug af webstedet og/eller tjenesterne;

4.1.5. Brug bots eller andre automatiserede metoder til at få adgang til eller bruge webstedet og/eller tjenesterne;

4.1.6. Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller transmittere), uden virksomhedens udtrykkelige tilladelse, ethvert materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv mekanisme til indsamling eller transmission af information, herunder, uden begrænsning, web-bugs, cookies eller andre lignende spyware-enheder;

4.1.7. Deltage i "framing", "spejling" eller enhver anden form for simulering af tjenesternes udseende eller funktion;

4.1.8. Overtræde enhver gældende lov eller regulering, tilskynde til eller fremme enhver ulovlig aktivitet, herunder, men ikke begrænset til, krænkelse af ophavsret, krænkelse af varemærker, bagvaskelse, krænkelse af privatlivets fred, identitetstyveri, piratkopiering, cracking eller distribution af forfalsket software;

4.1.9. Foretage ændringer og/eller på nogen måde blande sig i hjemmesidens kildekode og uploade enhver software og/eller applikation, der kan skade eller forårsage skade på virksomheden, hjemmesiden eller enhver anden tredjepart;

4.1.10. 4.1.10. Demonter, dekompiler eller reverse engineer enhver software eller anden teknologi, der er inkluderet på webstedet eller bruges til at levere tjenesterne.

4.2. Du anerkender, at i tilfælde af, at virksomheden er bekymret for, at din brug af hjemmesiden ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i disse vilkår eller enhver gældende lov, kan virksomheden holde styr på din brug, uden at dette berører virksomhedens andre rettigheder. af webstedet. o Tjenester, forhindrer dig i at få adgang til webstedet, overføre dine adfærdsmodeller på webstedet til tredjeparter og enhver anden handling, som selskabet finder passende for at beskytte din ejendom og/eller rettigheder og/eller rettigheder tilhørende tredjeparter.

5. Immaterielle rettigheder

5.1. Hjemmesiden og dens indhold, herunder videomateriale, tekst, fotos, logoer, design, musik, lyde, figurer, varemærker og ethvert andet indhold på Hjemmesiden er beskyttet af virksomhedens eller tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder.

5.2. Mellem virksomheden og brugeren bevarer virksomheden alle rettigheder, titler og interesser i hjemmesiden og tjenesterne. Brugen af ​​webstedet og/eller tjenesterne giver ikke brugeren nogen af ​​de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er inkorporeret i webstedet og/eller tjenesterne, bortset fra retten til at bruge webstedet og/eller tjenesterne i overensstemmelse med vilkårene i disse betingelser.

5.3. Brugeren må kun bruge webstedet og/eller tjenesterne til personlig og ikke-kommerciel brug.

5.4. Du må ikke, og du vil heller ikke tillade en anden part at ændre, dekompilere, adskille, reverse engineering, kopiere, overføre, skabe afledte værker, leje, underlicensere, distribuere, reproducere indrammet, genudgive, skrabe, downloade, se, transmittere, udgive, leje eller sælge i nogen form eller på nogen måde, helt eller delvist, brug til andre formål end at bruge hjemmesiden eller tjenesterne i overensstemmelse med vilkårene eller på anden måde udnytte noget indhold på hjemmesiden uden udtrykkelig og forudgående skriftlig tilladelse fra Selskab.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1. Din brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne sker på egen risiko. I det omfang loven tillader det, fraskriver virksomheden sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, i relation til hjemmesiden og tjenesterne og deres brug, herunder de stiltiende garantier for salgbarhed, ejerskab, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse, brugbarhed, autoritet, nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet. Tjenesterne, herunder alt indhold og funktioner, der er gjort tilgængelige eller tilgængelige via webstedet, leveres derfor "som de er", "som de er tilgængelige" og "med alle defekter".

6.2. På trods af det generelle af ovenstående påtager virksomheden sig intet ansvar for (a) fejl, unøjagtigheder eller unøjagtigheder i noget indhold inkluderet på hjemmesiden; (b) enhver afbrydelse eller ophør af transmission til eller fra webstedet eller gennem tjenesterne; (c) eventuelle fejl, vira, trojanske heste eller lignende, der kan overføres til eller gennem hjemmesiden eller tjenesterne af tredjeparter.

6.3. Du accepterer at holde virksomheden skadesløs for ethvert tab forårsaget, direkte eller indirekte, til dig og/eller enhver anden tredjepart i relation til hjemmesiden og/eller tjenesterne, og du vil være eneansvarlig for enhver beslutning, der træffes baseret på indholdet. af webstedet og/eller tjenesterne.

6.4. Virksomheden vil under ingen omstændigheder være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen særlige, direkte, indirekte, tilfældige, særlige, strafbare eller følgeskader, herunder tab af fortjeneste eller tab af data som følge af brugen af ​​hjemmesiden og/eller Tjenester eller andet materiale på, tilgængeligt via eller downloadet fra Hjemmesiden eller som en del af Tjenesterne, baseret på garanti, kontrakt, erstatning eller enhver anden juridisk teori, og uanset om virksomheden er blevet informeret om muligheden for sådanne skader og i de tilfælde, hvor den retslige myndighed holder Selskabet ansvarlig, vil dets ansvar ikke overstige USD 1.000. Ovenstående begrænsning af ansvar vil gælde i det maksimale omfang, der er tilladt ved lov i den gældende jurisdiktion.

6.5. Du anerkender specifikt, at virksomheden ikke vil være ansvarlig for brugerindhold eller ærekrænkende, stødende eller ulovlig adfærd fra nogen tredjepart, og at risikoen for skade eller skade fra det foregående påhviler dig helt og holdent.

6.6. Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske problemer eller funktionsfejl i telefon- eller netværkslinjer, online computersystemer, servere eller udbydere, hardware, software, fejl på grund af tekniske problemer eller overbelastning af internettrafik (eller utilgængelighed på internettet) eller inkompatibilitet mellem webstedet eller Tjenester og din browser og/eller andet udstyr. Uanset det generelle i ovenstående påtager virksomheden sig intet ansvar eller risiko for brugerens brug af internettet.

7. Tredjepartstjenester eller indhold

7.1. Mens brugeren bruger tjenesterne, kan brugeren se indhold eller tjenester leveret af tredjeparter, herunder annoncer og anmeldelser på tredjepartsplatforme.

7.2. Vi kontrollerer, godkender eller vedtager ikke sådant indhold eller sådanne tjenester og er muligvis ikke altid nøjagtige eller opdaterede.

7.3. Derfor anbefaler vi, at du uafhængigt verificerer alle oplysninger, før du stoler på dem, og enhver beslutning eller handling, der er truffet baseret på sådanne oplysninger, er dit eget ansvar.

8. Link

8.1. Hjemmesiden kan indeholde links, indhold, annoncer, kampagner, logoer og andet materiale fra andre websteder eller software, der kontrolleres eller tilbydes af tredjeparter ("Links"). Vi anbefaler, at du sikrer dig, at du forstår de risici, der er forbundet med at bruge sådanne websteder, software eller materialer, før du anskaffer, bruger, stoler på eller køber noget gennem disse websteder eller software eller baseret på sådanne materialer. Sådanne links leveres kun for din bekvemmelighed, og du accepterer, at du under ingen omstændigheder vil holde os ansvarlige for tab eller skade forårsaget af din brug eller afhængighed af indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på andre websteder eller software.

8.2. Inkluderingen af ​​links på hjemmesiden udgør ikke en godkendelse, autorisation, sponsorering, tilknytning eller nogen anden forbindelse mellem virksomheden og disse hjemmesider, software eller deres operatører.

8.3. Vi har ikke gennemgået nogen eller alle disse links og er ikke ansvarlige for indholdet af de refererede websteder eller software. Vi anbefaler, at du sikrer dig, at du forstår de risici, der er forbundet med at bruge sådanne websteder eller software, før du henter, bruger, stoler på eller køber noget gennem disse websteder eller software. Vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for tab eller skade forårsaget af brugen af ​​eller tilliden til indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på nogen anden hjemmeside eller software.

9. Diverse

9.1. Vi kan, efter eget skøn, ændre, modificere eller afbryde, fra tid til anden, enhver af tjenesterne og/eller introducere nye tjenester. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, som brugeren lider som følge af sådanne ændringer, og brugeren har ingen krav mod os i denne henseende.

9.2. Vi kan ændre disse vilkår fra tid til anden. Når vi gør det, giver vi dig besked ved at offentliggøre den seneste version og revidere datoen øverst på denne side, og eventuelle ændringer vil træde i kraft umiddelbart efter en sådan offentliggørelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, efter at eventuelle ændringer er trådt i kraft, vil du blive anset for at acceptere de ændrede vilkår.

9.3. Brugeren accepterer, at overførsel af information til eller fra hjemmesiden ikke skaber nogen relation mellem ham og virksomheden, der afviger fra dem, der er specificeret i disse betingelser.

9.4. Disse betingelser og privatlivspolitikken, med deres ændringer, udgør de eneste gyldige aftaler mellem virksomheden og brugeren, og ingen erklæring, løfte, samtykke eller tilsagn, skriftlig eller mundtlig, som ikke er indeholdt i betingelserne for privatlivspolitikken, vil blive afgivet. være bindende for parterne.

9.5. Krænkelsen eller forsinkelsen fra vores side i udøvelsen af ​​enhver rettighed, magt eller ressource i henhold til bestemmelserne i dette dokument vil ikke indebære et afkald på det samme, og udøvelsen af ​​en ret, magt eller ressource vil heller ikke forhindre enhver anden udøvelse. eller udøvelse af enhver anden rettighed, magt eller ressource.

9.6. Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion finder, at en bestemmelse i disse vilkår ikke er gældende i henhold til gældende lov, vil denne bestemmelse blive udelukket fra disse vilkår, og resten af ​​dem vil blive fortolket, som om en sådan bestemmelse var udelukket og vil gælde. i overensstemmelse med dets vilkår; I sådanne tilfælde vil disse vilkår dog blive fortolket på en sådan måde, at de i det omfang det er muligt og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, gør betydningen og hensigten med den udelukkede bestemmelse som bestemt af nævnte domstol med kompetent jurisdiktion.

9.7. Vi kan overføre eller overdrage hver af vores rettigheder og forpligtelser i henhold til dette dokument til tredjeparter; Uanset ovenstående kan hjemmesiden og/eller nogen af ​​tjenesterne blive drevet af tredjeparter. Du må ikke overføre, overdrage eller på nogen måde engagere dig i nogen af ​​dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår.


Advarsel: in_array () forventer, at parameter 2 er array, null angivet i /home/customer/www/bit-qh.co/public_html/wp-content/themes/astra-child/pro-runtime.php på linje 230