Käyttöehdot

1. Yleinen

1.1. Tervetuloa bit-qh.co-sivustolle ("verkkosivusto"),

1.2. Sivusto sisältää tietoja kolmansien osapuolien alustoista ("Kolmannen osapuolen alustat") käydä kauppaa Bitcoinin kanssa ("palvelu").

1.3. Nämä käyttöehdot ("Ehdot") säätelevät käyttäjän ("Sinä", "Sinun" tai "Käyttäjä") verkkosivuston tai palvelujen käyttöä. Sinun tulee lukea nämä ehdot huolellisesti kokonaisuudessaan ennen Palveluiden käyttöä. Huomaa, että nämä ehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen sinun ja yrityksen välillä ja että jos et hyväksy jotakin näiden ehtojen ehtoa, sinun tulee välittömästi lopettaa verkkosivuston käyttö. Käyttämällä sivustoa hyväksyt ehdot ja niiden kanssa säännöllisiä muutoksia.

Nämä ehdot sisältävät tietosuojakäytäntömme, ja hyväksymällä nämä ehdot vahvistat, että hyväksyt ja hyväksyt myös tietosuojakäytäntömme (voit tutustua tietosuojakäytäntöömme napsauttamalla tätä).

2. Kelpoisuus

2.1. Sinulla on oikeus käyttää verkkosivustoa vain, jos noudatat seuraavia:

2.1.1. Olet vähintään 18-vuotias;

2.1.2. Sinulla on oikeus, valtuudet ja kyky allekirjoittaa nämä ehdot ja noudattaa kaikkia niiden ehtoja;

2.1.3. Verkkosivuston ja/tai Palvelujen käyttö ei ole kiellettyä sen maan lakien mukaisesti, jossa asut tai jossa olet verkkosivustoa käyttäessäsi.

2.2. Yritys ei anna nimenomaisia ​​tai epäsuoria vakuutuksia tai takuita Sivuston ja/tai Palvelujen laillisuudesta ja/tai Sivuston ja/tai Palveluiden käytöstä, eikä se ole vastuussa mistään laittomasta käytöstä Sivusto ja/tai Käyttäjän Palvelut.

3. Rajoitetut alueet

3.1. Huolimatta edellä mainitun yleisyydestä, Yritys voi oman harkintansa mukaan rajoittaa Verkkosivuston ja/tai Palvelujen (tai minkä tahansa niiden osan) saatavuutta: (i) mihin tahansa käyttäjään millä tahansa alueella ("Rajoitetut alueet") ja (ii) kuka tahansa Käyttäjä, joka ei noudata Yhtiön AML- (rahanpesun torjunta) ja/tai KYC (Know your customer) -käytäntöjä ja -käytäntöjä tai (iii) että yritys uskoo kohtuudella, että se saattaa altistaa sinut laillisille, sääntelyyn, maineeseen tai taloudellisiin riskeihin.

3.2. [Yhdysvallat 'kanada' israel] on nimenomaisesti suljettu näiden ehtojen ulkopuolelle ja muodostaa rajoitettuja alueita.

3.3. Jos Yhtiö kohtuudella uskoo, että mikä tahansa oikeudellinen tai lainsäädännöllinen konteksti (ja/tai mikä tahansa todellisuudessa tai ehdotettu muutos) kyseisellä alueella altistaa Yhtiön oikeudellisille, lainsäädännöllisille, maine- tai taloudellisille riskeille kyseisellä alueella, jos Yhtiö jatkaa toimittamista tai sijoittamista Verkkosivusto ja/tai Palvelut (tai osa niistä), jotka ovat käyttäjien saatavilla kyseisellä alueella, Yritys voi ilmoittaa sinulle päätöksestään nimetä kyseinen alue rajoitetuksi alueeksi, ja tällaisen ilmoituksen jälkeen sinun tulee välittömästi lopettaa verkkosivuston käyttö ja/ tai Palvelut.

3.4. Yritys voi asettaa lisävaatimuksia tai ehtoja, ennen kuin se hyväksyy käyttäjiä, jotka asuvat tietyissä maissa tai joistakin maista oman harkintansa mukaan. Lisäksi tunnustetaan, että jos Käyttäjä matkustaa rajoitetuille alueille, Yhtiön Sivusto ja/tai Palvelut eivät välttämättä ole saatavilla ja/tai ne estävät ne.

4. Kielletyt toiminnot

4.1. Sitoudut käyttämään verkkosivustoa ja palveluita kunnioittavasti ja sitoudut olemaan:

4.1.1. muodostaa yhteyden verkkosivustolle ja/tai käyttää verkkosivustoa lataamaan, lataamaan, jakelemaan, julkaisemaan tai siirtämään (a) tietoa tai muuta materiaalia tavalla, joka loukkaa mitä tahansa oikeuksia, mukaan lukien immateriaalioikeudet, yksityisyyden suojaa tai mitä tahansa muuta oikeutta; (b) tiedot tai muu materiaali, jonka julkaiseminen tai käyttö on kiellettyä, koska se muodostaa uhkauksen, haitan, loukkauksen, herjauksen, kunnianloukkauksen, rasismin tai sopimattoman sisällön; (c) tiedot tai muu materiaali, joka sisältää viruksen tai muun ohjelmiston, joka voi vahingoittaa Yrityksen tai kolmansien osapuolien tietokonejärjestelmiä tai siten, että se rajoittaa tai estää muita käyttämästä Verkkosivustoa; (d) tiedot tai muu materiaali, joka rikkoo lakia; tai (e) tiedot tai muu materiaali, joka sisältää kaikenlaista mainontaa ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa;

4.1.2. poistaa tai muokata verkkosivustolla olevia mainoksia, oikeudellisia huomautuksia tai muita omistusoikeudellisia nimityksiä tai merkintöjä;

4.1.3. Käytä Palveluita minkä tahansa muun käyttöliittymän kuin Verkkosivuston kautta;

4.1.4. Muiden käyttäjien Sivuston ja/tai Palveluiden käytön häiritseminen;

4.1.5. käyttää botteja tai muita automatisoituja menetelmiä verkkosivuston ja/tai palvelujen käyttämiseen tai käyttämiseen;

4.1.6. Lataa tai lähetä (tai yritä ladata tai lähettää) ilman yrityksen nimenomaista lupaa mitä tahansa materiaalia, joka toimii passiivisena tai aktiivisena mekanismina tiedon keräämiseksi tai siirtämiseksi, mukaan lukien rajoituksetta verkkovirheet, evästeet tai muut vastaavat vakoiluohjelmat;

4.1.7. osallistua "kehystämiseen", "peilaukseen" tai mihin tahansa muuhun Palveluiden ulkonäön tai toiminnan simulointiin;

4.1.8. Rikkoa mitä tahansa sovellettavaa lakia tai määräystä, rohkaista tai edistää laitonta toimintaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekijänoikeusloukkaukset, tavaramerkkiloukkaukset, kunnianloukkaukset, yksityisyyden loukkaukset, identiteettivarkaudet, piratismi, murtaminen tai väärennettyjen ohjelmistojen levittäminen;

4.1.9. tehdä muutoksia ja/tai häiritä millään tavalla Verkkosivuston lähdekoodia ja ladata ohjelmistoja ja/tai sovelluksia, jotka voivat vahingoittaa tai aiheuttaa vahinkoa Yritykselle, Verkkosivustolle tai mille tahansa muulle kolmannelle osapuolelle;

4.1.10. 4.1.10. Pura, purkaa tai kääntää takaisin mitä tahansa ohjelmistoa tai muuta tekniikkaa, joka sisältyy verkkosivustoon tai jota käytetään Palveluiden tarjoamiseen.

4.2. Ymmärrät, että jos Yhtiö on huolissaan siitä, että verkkosivuston käyttösi ei ole näiden ehtojen tai sovellettavan lain määräysten mukaista, yritys voi seurata käyttöäsi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhtiön muita oikeuksia. o Palvelut, estävät sinua pääsyn Sivustolle, siirtävät sivustollasi olevia käyttäytymismallejasi kolmansille osapuolille ja kaikki muut toimet, joita Yritys pitää aiheellisina suojataksesi omaisuuttasi ja/tai oikeuksiasi ja/tai kolmansien osapuolten oikeuksia.

5. Immateriaalioikeudet

5.1. Verkkosivusto ja sen sisältö, mukaan lukien videomateriaalit, tekstit, valokuvat, logot, mallit, musiikki, äänet, hahmot, tavaramerkit ja mikä tahansa muu verkkosivuston sisältö, on suojattu Yrityksen tai kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksilla.

5.2. Yrityksen ja Käyttäjän välillä Yritys säilyttää kaikki oikeudet, nimikkeet ja edut Verkkosivustoon ja Palveluihin. Sivuston ja/tai Palveluiden käyttö ei anna Käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia, jotka sisältyvät Sivustoon ja/tai palveluihin, lukuun ottamatta oikeutta käyttää Sivustoa ja/tai Palveluja ehtojen mukaisesti. nämä ehdot.

5.3. Käyttäjä saa käyttää Sivustoa ja/tai Palveluita vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

5.4. Et saa etkä anna toisen osapuolen muokata, purkaa, purkaa, käännellä, kopioida, siirtää, luoda johdannaisteoksia, vuokrata, alilisensoida, levittää, jäljentää kehystettynä, julkaista uudelleen, kaapata, ladata, katsella, lähettää, julkaista, vuokrata tai myydä missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, kokonaan tai osittain, käyttää mihin tahansa muuhun tarkoitukseen kuin käyttää verkkosivustoa tai palveluita Ehtojen mukaisesti tai muuten hyödyntää mitä tahansa verkkosivuston sisältöä ilman nimenomaista ja etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Yhtiö.

6. Vastuun rajoitus

6.1. Verkkosivuston ja/tai Palvelujen käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Lain sallimissa rajoissa yritys kieltäytyy kaikista verkkosivustoon ja palveluihin ja niiden käyttöön liittyvistä nimenomaisista tai oletetuista takuista, mukaan lukien oletetut takuut kaupallisuudesta, omistajuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta, hyödyllisyydestä, auktoriteetti. , tarkkuus, täydellisyys ja ajantasaisuus. Tämän mukaisesti Palvelut, mukaan lukien kaikki sisältö ja ominaisuudet, jotka on asetettu saataville tai saataville Verkkosivuston kautta, tarjotaan "sellaisenaan", "sellaisena kuin se on saatavilla" ja "kaikilla virheillä".

6.2. Huolimatta edellä olevan yleisyydestä, Yritys ei ota vastuuta (a) virheistä, epätarkkuuksista tai epätarkkuuksista missä tahansa verkkosivuston sisällössä; (b) Verkkosivustolle tai Palveluiden kautta tapahtuvan lähetyksen keskeytymisestä tai lopettamisesta; (c) virheistä, viruksista, troijalaisista tai vastaavista, joita kolmannet osapuolet voivat lähettää verkkosivustolle tai Palveluihin tai niiden kautta.

6.3. Sitoudut korvaamaan Yrityksen kaikista sinulle ja/tai jollekin muulle kolmannelle osapuolelle suoraan tai epäsuorasti aiheutuneista vahingoista, jotka liittyvät verkkosivustoon ja/tai palveluihin, ja olet yksin vastuussa kaikista sisällön perusteella tehdyistä päätöksistä. Sivustosta ja/tai Palveluista.

6.4 Yritys ei ole missään tapauksessa vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään erityisistä, suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, rankaisevista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien voittojen menetys tai tietojen menetys, joka johtuu verkkosivuston käytöstä ja/tai Palvelut tai muut materiaalit, jotka ovat saatavilla, saatavilla tai ladattu verkkosivustolla tai osana palveluita, jotka perustuvat takuuseen, sopimukseen, vahingonkorvausoikeuteen tai mihin tahansa muuhun oikeudelliseen teoriaan, ja siitä, onko Yhtiölle ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja Tapauksissa, joissa oikeusviranomainen pitää Yhtiötä vastuullisena, sen vastuu on enintään 1.000 XNUMX USD. Yllä olevaa vastuunrajoitusta sovelletaan sovellettavan lainkäyttöalueen lain sallimissa rajoissa.

6.5 Ymmärrät nimenomaisesti, että Yritys ei ole vastuussa Käyttäjäsisällöstä tai minkään kolmannen osapuolen kunniaa loukkaavasta, loukkaavasta tai laittomasta käytöksestä ja että edellä mainitusta aiheutuvan haitan riski on täysin sinun.

6.6. Yritys ei ole vastuussa puhelin- tai verkkolinjojen, online-tietokonejärjestelmien, palvelimien tai palveluntarjoajien, laitteistojen, ohjelmistojen teknisistä ongelmista tai toimintahäiriöistä, teknisistä ongelmista tai Internet-liikenteen ruuhkautumisesta (tai Internetin esteettömyydestä) tai Verkkosivuston tai Palvelut ja selaimesi ja/tai muut laitteet. Huolimatta edellä mainitusta yleisyydestä, Yhtiö ei ota vastuuta tai riskejä käyttäjän Internetin käytöstä.

7. Kolmannen osapuolen palvelut tai sisältö

7.1. Käyttäessään Palveluita Käyttäjä voi tarkastella kolmansien osapuolien tarjoamaa sisältöä tai palveluita, mukaan lukien mainoksia ja arvosteluja kolmansien osapuolien alustoilla.

7.2. Emme hallitse, hyväksy tai ota käyttöön tällaista sisältöä tai palveluita, emmekä välttämättä aina ole tarkkoja tai ajantasaisia.

7.3. Tästä syystä suosittelemme, että tarkistat itsenäisesti kaikki tiedot ennen kuin luotat niihin, ja kaikki tällaisten tietojen perusteella tehdyt päätökset tai toimet ovat sinun yksin vastuullasi.

8. Linkki

8.1. Sivusto voi sisältää linkkejä, sisältöä, mainoksia, promootiota, logoja ja muuta materiaalia muilta verkkosivustoilta tai ohjelmistoista, joita kolmannet osapuolet hallitsevat tai tarjoavat ("Linkit"). Suosittelemme, että varmistat, että ymmärrät tällaisten verkkosivustojen, ohjelmistojen tai materiaalien käyttöön liittyvät riskit, ennen kuin hankit, käytät, luotat tai ostat mitään näiden verkkosivustojen tai ohjelmistojen kautta tai tällaisten materiaalien perusteella. Tällaiset linkit tarjotaan vain avuksesi, ja hyväksyt, että et missään tapauksessa pidä meitä vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat muiden verkkosivustojen tai ohjelmistojen sisällön, tavaroiden tai palvelujen käytöstä tai luottamisesta niihin.

8.2. Linkkien sisällyttäminen Verkkosivustolle ei muodosta hyväksyntää, valtuutusta, sponsorointia, sidoksia tai mitään muuta yhteyttä Yhtiön ja näiden verkkosivustojen, ohjelmistojen tai niiden operaattoreiden välillä.

8.3 Emme ole tarkastaneet mitään tai kaikkia näistä linkeistä emmekä ole vastuussa viitattujen verkkosivustojen tai ohjelmistojen sisällöstä. Suosittelemme, että varmistat, että ymmärrät tällaisten verkkosivustojen tai ohjelmistojen käyttöön liittyvät riskit, ennen kuin haet, käytät, luotat tai ostat mitään näiden verkkosivustojen tai ohjelmistojen kautta. Emme ole missään tapauksessa vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat minkään muun verkkosivuston tai ohjelmiston sisällön, tavaran tai palvelun käytöstä tai niihin luottamisesta.

9. Sekalaista

9.1. Voimme oman harkintamme mukaan ajoittain muuttaa, muokata tai lopettaa minkä tahansa Palvelun ja/tai ottaa käyttöön uusia palveluita. Emme ole vastuussa mistään tappioista, joita Käyttäjä kärsii tällaisten muutosten seurauksena, eikä Käyttäjällä ole tältä osin vaatimuksia meitä kohtaan.

9.2. Voimme muuttaa näitä ehtoja ajoittain. Kun teemme niin, ilmoitamme sinulle julkaisemalla uusimman version ja tarkistamalla päivämäärän tämän sivun yläreunassa, ja kaikki muutokset tulevat voimaan välittömästi tällaisen julkaisun jälkeen. Jos jatkat verkkosivuston käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen, sinun katsotaan hyväksyvän muutetut ehdot.

9.3. Käyttäjä hyväksyy, että tietojen välittäminen Verkkosivustolle tai Verkkosivustolta ei luo hänen ja Yrityksen välille näissä Ehdoissa määritellyistä poikkeavaa suhdetta.

9.4 Nämä ehdot ja tietosuojaseloste muutoksineen muodostavat ainoat voimassa olevat sopimukset Yrityksen ja Käyttäjän välillä, eikä mitään kirjallista tai suullista ilmoitusta, lupausta, suostumusta tai sitoumusta, joka ei sisälly tietosuojaselosteen ehtoihin, oteta vastaan. sitovat osapuolia.

9.5 Tämän asiakirjan määräysten mukaisen oikeuden, vallan tai resurssin käyttämisen rikkominen tai viivästyminen ei tarkoita siitä luopumista, eikä minkään oikeuden, vallan tai resurssin pelkkä tai osittainen käyttö estä muuta käyttöä. tai minkä tahansa muun oikeuden, vallan tai resurssin käyttäminen.

9.6. Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että jokin näiden Ehtojen määräys ei ole sovellettavissa sovellettavan lain mukaan, kyseinen määräys suljetaan näiden ehtojen ulkopuolelle ja loput niistä tulkitaan ikään kuin kyseinen määräys olisi suljettu pois ja sitä sovelletaan. ehtojensa mukaisesti; Tällaisessa tapauksessa näitä ehtoja tulkitaan kuitenkin siten, että ne vaikuttavat, siinä määrin kuin se on mahdollista ja sovellettavan lain sallimassa laajuudessa, poissuljetun säännöksen merkityksen ja tarkoituksen mainitun toimivaltaisen tuomioistuimen määrittelemällä tavalla.

9.7 Voimme siirtää tai siirtää kaikki tämän asiakirjan mukaiset oikeutemme ja velvollisuutemme kolmansille osapuolille; Edellä mainitusta huolimatta Sivustoa ja/tai mitä tahansa Palvelua voivat käyttää kolmannet osapuolet. Et saa siirtää, luovuttaa tai harjoittaa millään tavalla mitään näiden Ehtojen mukaisia ​​oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi.


varoitus: in_array () odottaa parametrin 2 olevan taulukko, nolla annettu /home/customer/www/bit-qh.co/public_html/wp-content/themes/astra-child/pro-runtime.php linjalla 230