Adatvédelmi Irányelvek

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak és magánéletének védelme mellett.

Ez az adatvédelmi szabályzat azért jött létre, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogyan kezeljük, gyűjtjük, tároljuk és használjuk fel a bit-qh.co weboldalunkkal (a „Webhely”) kapcsolatban megadott információkat.

A következő elveket támogatjuk:

 • Legyen átlátható az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtése és kezelése tekintetében:

Fontos számunkra, hogy mindig rendelkezzen minden szükséges információval, hogy megalapozott döntéseket tudjon hozni személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Ennek érdekében különféle technikákat és intézkedéseket alkalmazunk, amelyek célja, hogy a megfelelő módon és időben megfelelő tájékoztatást nyújtsunk Önnek személyes adatainak kezeléséről.

Ezen túlmenően, ha úgy gondoljuk, hogy konkrét információkat kell megadnunk Önnek, azt a megfelelő időben és helyen megadjuk Önnek.

Szívesen válaszolunk minden felmerülő kérdésére, és megadjuk a szükséges felvilágosításokat is, a törvényi korlátozások függvényében. Ehhez az alábbi e-mail címre küldve felveheti velünk a kapcsolatot: [e-mail védett]

 • Az Önre vonatkozó személyes adatokat kizárólag a Szabályzatban megjelölt célokra kezelheti:

Az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelésének céljai közé tartozik többek között a weboldalunk elérhetővé tétele és az azon található szolgáltatások nyújtása (a "Szolgáltatások"), a felhasználói élmény javítása weboldalunkon, szolgáltatásaink (beleértve az oldalt) fejlesztése, jogainkat és érdekeinket védjük, olyan kereskedelmi és adminisztratív tevékenységeket végezzünk, amelyek elősegítik szolgáltatásaink nyújtását felhasználóinknak, és/vagy megfelelnek az esetleges jogi és/vagy szabályozási követelményeknek.

Ezen túlmenően az Ön személyes adatait feldolgozzuk, hogy megértsük személyes igényeit és preferenciáit.

 • Fektessen be jelentős erőforrásokat az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos jogainak tiszteletben tartására:

Jelentős erőforrásokat fordítunk arra, hogy Ön érdekelt félként gyakorolhassa jogait. Ezért bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ha át kívánja tekinteni az Önre vonatkozó személyes adatokat, kérheti tőlünk azok módosítását, törlését, meghatározott vagy általános célú felhasználásának leállítását, illetve Önnek vagy harmadik félnek történő továbbítását. Kívánságait a jogszabályoknak megfelelően teljesítjük.

 • Az Ön személyes adatainak védelme:

Bár nem ígérhetjük az Ön személyes adatainak abszolút védelmét, megígérhetjük, hogy eszközök és intézkedések széles skáláját fogjuk alkalmazni és alkalmazni fogjuk az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében.

Átfogó adatvédelmi szabályzatunk

1. Alkalmazási kör?

Jelen Szabályzat leírja, hogy a Társaság milyen típusú személyes adatokat gyűjt az egyénekről, és hogyan gyűjti, használja, osztja meg azokat harmadik felekkel, védi, feldolgozza stb.

Jelen közleményben a „Személyes adat” minden olyan információt jelent, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Azonosítható természetes személy az a személy, aki azonosítható, közvetlenül vagy olyan további információkkal együtt, amelyek rendelkezésünkre állnak, vagy amelyekhez hozzáférünk.

A jelen Tájékoztatóban a Személyes adatok „feldolgozása” a Személyes adatokon végzett minden műveletet vagy műveletek összességét jelenti, beleértve a gyűjtést, nyilvántartást, rendszerezést, strukturálást, tárolást, adaptálást vagy módosítást, helyreállítást, konzultációt, felhasználást, továbbítással történő kommunikációt, terjesztést. vagy más módon hozzáférhetővé tett, a Személyes adatok összehangolása vagy kombinációja, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.

Szolgáltatásaink a nagyközönség számára készültek, és nem szólnak 18 éven aluli személyeknek. Tudatosan nem gyűjtünk és nem kérünk információkat 18 éven aluli személyektől, és tudatosan nem is engedélyezzük, hogy ilyen személyek hozzáférjenek Szolgáltatásainkhoz. Ha megtudjuk, hogy egy gyermekről információkat gyűjtöttek, megtesszük az ésszerű lépéseket az információ mielőbbi törlésére.

2. Mikor gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Személyes adatokat gyűjtünk Önről minden alkalommal, amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat, használja szolgáltatási csatornáinkat, használja a weboldalt és/vagy kapcsolatba lép velünk. Egyes esetekben Ön aktívan bocsát rendelkezésünkre személyes adatokat, más esetekben pedig személyes adatokat gyűjtünk Önről a Szolgáltatásaink és/vagy szolgáltatási csatornáink használatának áttekintésével és elemzésével.

3. Nem kötelező személyes adatokat szolgáltatni a társaságnak, és ennek következményei

Nem köteles semmilyen személyes adatot megadni nekünk magáról. Bizonyos esetekben azonban az ilyen személyes adatok megadásának elmulasztása megakadályoz bennünket abban, hogy a szolgáltatásokat nyújtsuk Önnek, megakadályozza a Webhely használatát, és/vagy Szolgáltatásaink és a Webhely hibás működését okozza.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?

Személyes adatok, amelyeket a weboldalon történő minden egyes navigáció során gyűjtünk: ezek az információk magukban foglalják az online tevékenységnaplót, a forgalmi információkat (beleértve, de nem kizárólagosan az IP-címet, a hozzáférés időpontját, a hozzáférés dátumát, a webet és a mobilt a meglátogatott oldal, a használt nyelv, a szoftverösszeomlásokról szóló jelentések és a használt böngésző típusa, a használt eszközzel kapcsolatos információk. Előfordulhat, hogy ezen információk egy része nem azonosítja Önt személyesen, ezért nem minősül személyes adatnak.

Személyes adatok, amelyeket Öntől kapunk: minden olyan személyes adat, amelyet Ön szabad akaratából ad meg nekünk, amikor kapcsolatba lép velünk.

Személyes adatok, amelyeket kifejezetten harmadik félnek történő továbbítás céljából ad meg nekünk: ez az információ az Ön neve és e-mail címe.

5. A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapja

A Társaság az Ön Személyes Adatait a jelen szakaszban leírt egy vagy több célból és a megfelelő jogalappal összhangban kezeli.

A Társaság nem kezeli az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha az ilyen kezelésnek jogalapja van. A jogalapok, amelyek alapján a Társaság az Önre vonatkozó személyes adatokat kezelheti, a következők:

 

 1. Ön hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő feldolgozásához. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor Ön konkrétan megadja nekünk adatait a Weboldalon keresztül, hogy azokat harmadik félnek bemutathassuk.
 2. Az adatkezelés a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdek érdekében szükséges. Például Szolgáltatásaink fejlesztése, vagy jogi igények érvényesítése vagy védelme érdekében.
 3. Az adatkezelés a Társaságot terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 4. A megadott e-mail címre küldött értesítéssel bármikor kapcsolatba léphet velünk [e-mail védett], hogy tájékoztatást kapjunk az általunk végzett felülvizsgálatról. Ennek célja, hogy arra a következtetésre juthasson, hogy az Ön személyes adatait kezelhetjük, mert az ilyen adatkezelés a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges.

Az alábbi lista ismerteti azokat a célokat, amelyekből az Ön személyes adatait kezelhetjük, és az ilyen adatkezelés jogalapját:

#

Célja

Jogi alapok

1

Az Ön adatainak kérésére harmadik fél számára történő bemutatása

Személyes adatokat gyűjthetünk Önről harmadik fél számára történő bemutatásra, ha Ön kifejezetten kéri.            

Ön beleegyezését adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő feldolgozásához.

2

Kérdéseinek, kéréseinek és/vagy panaszainak megválaszolására

Személyes adatainak feldolgozása szükséges ahhoz, hogy megválaszoljuk a Szolgáltatások használatával kapcsolatban feltett kérdéseket.                                                      

Az adatkezelésre a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érvényesítése érdekében van szükség.

3

Bármilyen jogi kötelezettség vagy bírósági vagy közigazgatási rendelkezés teljesítése

Személyes adatait különféle jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük.

Az adatkezelés a Társaságot terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

4

Szolgáltatásaink fejlesztése érdekében

Személyes adatait szolgáltatásaink fejlesztésére használhatjuk fel. Az ilyen feldolgozás magában foglalja többek között a Szolgáltatásokkal kapcsolatban szerzett hibanaplókat vagy egyéb hibajelentéseket.

Az adatkezelésre a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érvényesítése érdekében van szükség.

5

A csalás megelőzése érdekében, visszaélés szolgáltatásainkkal

Az adatkezelésre a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érvényesítése érdekében van szükség.

6

Szolgáltatásaink nyújtását támogató különféle tevékenységek végzése és fenntartása

Ezek a tevékenységek magukban foglalják a back-office funkciókat, az üzletfejlesztési tevékenységeket, a stratégiai döntéshozatali folyamatokat, a felügyeleti mechanizmusokat stb.        

Az adatkezelésre a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érvényesítése érdekében van szükség.

7

Elemzések elvégzéséhez, beleértve a statisztikákat is

Különböző elemzési mérőszámokat (beleértve a statisztikákat is) alkalmazunk a különböző kérdésekben történő döntések meghozatalához.  

Az adatkezelésre a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érvényesítése érdekében van szükség.

8

A saját és mások érdekeinek, jogainak és vagyonának védelme érdekében, beleértve a jogi igények kezdeményezését, érvényesítését vagy védelmét

Személyes adatait feldolgozhatjuk saját érdekeink, jogaink és vagyonunk vagy harmadik felek érdekeinek, jogainak és vagyonának védelme érdekében, bármely törvénynek, rendeletnek vagy megállapodásnak megfelelően, beleértve a feltételeinket és irányelveinket is.           

Az adatkezelésre a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érvényesítése érdekében van szükség.

6. Személyes adatok továbbítása harmadik fél részére

A Társaság megoszthatja az Ön személyes adatait harmadik felekkel is, akik szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, például tárhely- és tárhelyszolgáltatókkal, IP-címekkel, felhasználói élményelemzésekkel és kutatási, elemző, műszaki és diagnosztikai szolgáltatásokkal.

Ezenkívül kifejezetten kérheti, hogy bizonyos személyes adatokat küldjenek el Önről harmadik fél Bitcoin kereskedési platformjainak. Ilyen esetekben az Ön által e célból rendelkezésünkre bocsátott Személyes adatokat megosztjuk harmadik felekkel, és a személyes adatok felhasználására az ő adatvédelmi szabályzataik vonatkoznak.

A Vállalat az Ön személyes adatait megoszthatja kapcsolódó szervezeteivel és üzleti partnereivel is, akik olyan erőforrásokat biztosítanak Önnek, amelyek lehetővé teszik a Társaság számára, hogy gazdagítsa és javítsa a felhasználóinak kínált szolgáltatások és termékek színvonalát.

A Társaság megoszthatja az Ön személyes adatait kormányzati, helyi, hatósági és szabályozó hatóságokkal, valamint ha az ilyen nyilvánosságra hozatal a mi érdekeink, jogaink és vagyonunk, valamint harmadik felek vagyonának védelme érdekében szükséges, beleértve a jogi lépések kezdeményezését, gyakorlását vagy védelmét. .

Ezen túlmenően az Ön személyes adatait kiadhatjuk a társaság és/vagy azon cégcsoport bármely társaságának, amelynek a társaság tagja, potenciális vásárlóinak vagy befektetőinek, vagy hitelezőknek, vagy hasonló tranzakciók esetén (beleértve a a cég eszközeinek értékesítése). társaság és/vagy annak a cégcsoportnak a társasága, amelynek a társaság a tagja), és/vagy a társaság és/vagy a cégcsoport bármely olyan társasága egyesülésével, átszervezésével, konszolidációjával vagy csődjével kapcsolatban társadalom.

7. Harmadik féltől származó cookie-k és szolgáltatások

Használhatunk harmadik féltől származó szolgáltatásokat, például elemzőcégeket vagy webhelyünkön hirdetéseket közzétevő cégeket, amelyek cookie-kat vagy más technológiákat is használhatnak, és az ilyen gyakorlatokra és beszállítókra saját szabályzataik vonatkoznak.

A cookie-k (melyek egy kis szöveges fájlok) arra az eszközre vannak telepítve, amelyen keresztül meglátogatja vagy eléri az oldalt. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy információkat gyűjtsünk Önről és viselkedéséről, hogy javítsuk a felhasználói élményt, emlékezzünk az Ön preferenciáira és beállításaira, valamint testreszabhatja és olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálhat Önnek, amelyek érdekelhetik Önt. A cookie-k statisztikák gyűjtésére és elemzések elvégzésére is használhatók.

Az általunk használható cookie-k egy része munkamenet-cookie-k, amelyek ideiglenesen letöltődnek az Ön készülékére, és a böngésző bezárásáig tartanak, míg mások állandó cookie-k, amelyek a böngészés leállítása után is az Ön készülékén maradnak. segít a webhelynek emlékezni Önre, mint látogatóra, hogy újra meglátogassa.

A sütik típusai:

A sütik típusai

Célja

Bővebben

Szigorúan szükséges sütik

 

Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a weboldal böngészését és az Ön által kért funkciók használatát. Ezeket arra használjuk, hogy biztosítsuk az Ön által kért tartalmat, termékeket és szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy az Ön eszköze információkat tölthessen le vagy továbbítson, hogy böngésszen a weboldalon, használhassa annak funkcióit és visszatérhessen a korábban meglátogatott oldalakra. Ezek a cookie-k személyes adatokat gyűjtenek Önről, például felhasználónevet és az utolsó hozzáférés dátumát, és azonosítják Önt a webhelyhez való kapcsolódásban.

Ezek a cookie-k törlődnek, amikor bezárja a webböngészőt (munkamenet cookie-k).

jellemző cookie-k

Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy felismerjük Önt, amikor visszatér az oldalra, és lehetővé teszik számunkra, hogy emlékezzünk választásaira és preferenciáira.    

Ezek a sütik túlélik a webböngésző bezárását, és érvényes lejáratukig fennmaradnak.

Teljesítmény cookie-k

Ezeket a sütiket arra használják, hogy összesített statisztikákat készítsenek a webhely teljesítményéről, valamint teszteljék és javítsák ezt a teljesítményt a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. Ezenkívül lehetővé teszik számunkra, hogy elemző funkciókat hajtsunk végre a weboldalon.           

Ezek a cookie-k anonim adatokat gyűjtenek, amelyek nem kapcsolódnak azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

Ezek a sütik különböző időszakokra érvényesek; néhányat a böngésző bezárása után eltávolítanak, míg mások határozatlan ideig érvényesek.

 

A cookie-k blokkolása és eltávolítása

Módosíthatja böngészője beállításait, hogy blokkolja vagy törölje néhány vagy az összes cookie-t. Kérjük, tekintse meg az alábbi linkeket, hogy megtudja, hogyan teheti ezt meg néhány népszerű webböngésző esetén:

Felhívjuk figyelmét azonban, hogy ha így tesz, előfordulhat, hogy a webhely egyes vagy összes funkciója és funkciója nem fog megfelelően működni.

ONLINE KÖVETÉSI ÉRTESÍTÉS

JELENLEG EZ A SZOLGÁLTATÁS NEM ENGEDÉLYEZI A KÖVETÉS NEM TARTALMAZÓ JELEIT.          

8. Személyes adatainak megőrzése

A Társaság az Önre vonatkozó személyes adatokat a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adatok kezelési céljainak teljesítéséhez szükséges ideig, vagy a ránk vonatkozó jogszabályok, rendeletek, szabályzatok és rendeletek által előírt hosszabb ideig megőrzi.

Annak érdekében, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat ne őrizzük meg a szükségesnél hosszabb ideig, rendszeresen felülvizsgáljuk az általunk tárolt személyes adatokat, hogy megtudjuk, törölhetők-e személyes adatok.

9. Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe

Az Önre vonatkozó személyes adatok harmadik országba (azaz az Ön lakóhelyétől eltérő joghatóságokba) vagy nemzetközi szervezeteknek továbbíthatók. Ilyen körülmények között a Társaság megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy garantálja az Ön személyes adatai védelmét, valamint hogy az érintettek gyakorolhassák jogaikat és hatékony jogorvoslati lehetőségük legyen.

Ha Ön az EGT (Európai Gazdasági Térség) lakója, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a garanciák és védelmek akkor állnak rendelkezésre, ha az alábbi feltételek bármelyike ​​teljesül

 • A továbbítás olyan harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe történik, amelynek az EU Bizottsága úgy határozott, hogy megfelelő szintű védelmet biztosít a számára továbbított Személyes adatok számára az (EU) 45/3 parlamenti rendelet 2016. cikkének (679) bekezdése alapján. az Unió és a Tanács 27. április 2016-i határozata („GDPR”), beleértve az EU–USA adatvédelmi pajzs keretrendszere szerinti bármely átruházást;
 • Az átvitelre az RGPD 46. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a hatóságok vagy köztestületek közötti, jogilag kötelező erejű és végrehajtható aktus alapján kerül sor; vagy
 • Az adattovábbítás az EU Bizottság által a GDPR 46. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján elfogadott szabványos adatvédelmi záradékok betartásával történik. Az EU Bizottsága által elfogadott záradékok elérhetők a https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data oldalon. paesi -third_it.
 • Kérheti, hogy a társaság részletezze az Önre vonatkozó, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbított személyes adatok védelmére alkalmazott biztosítékokat az alábbi e-mail címen: [e-mail védett]

10. Az Ön személyes adatainak védelme

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk a Személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében, figyelembe véve az adatkezelésből eredő kockázatokat, különösen a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférés miatt. továbbítani, tárolni vagy más módon feldolgozni.

Jogi vagy egyéb, rajtunk kívül álló kötelezettségek miatt előfordulhat, hogy személyes adatait harmadik feleknek, például hatóságoknak kell továbbítanunk. Ilyen körülmények között korlátozottan ellenőrizhetjük, hogy az ilyen harmadik felek milyen védelmi szintet biztosítanak az Ön személyes adatainak.

A személyes adatok interneten keresztüli továbbítása nem lehet teljesen biztonságos. Ezért a vállalat nem tudja garantálni az Ön személyes adatainak védelmét, amikor azokat az interneten keresztül továbbítja részünkre.

11. Hivatkozások harmadik felek webhelyeire

A Weboldal hivatkozásokat tartalmazhat harmadik felek webhelyeire és/vagy alkalmazásaira. A Társaság nem ellenőrzi az ilyen webhelyeket és alkalmazásokat, sem az ilyen webhelyek és alkalmazások által Önről szóló személyes adatok gyűjtését és/vagy feldolgozását, és nem vállalunk felelősséget sem az ilyen webhelyekért és alkalmazásokért, sem azok irányelveiért és tevékenységeiért. védelem. Ez a szabályzat nem vonatkozik az ilyen webhelyeken és/vagy alkalmazásokon keresztül végzett műveletekre.

Valahányszor hozzáfér ilyen harmadik felek webhelyeihez és/vagy alkalmazásaihoz, javasoljuk, hogy alaposan tekintse át azok adatvédelmi szabályzatát, mielőtt ilyen webhelyeket és/vagy alkalmazásokat használna, és mielőtt bármilyen személyes adatot nyilvánosságra hozna magáról.

12. Szakpolitikai változások

A jelen Szabályzat feltételeit időről időre módosíthatjuk. Valahányszor módosítjuk ezt a szabályzatot, a frissített szabályzat weboldalon történő közzétételével értesítjük Önt ezekről a változásokról. Ezen túlmenően, ha jelentős változtatásokat hajtunk végre a jelen Tájékoztatón, igyekszünk értesíteni Önt az ilyen változásokról az általunk ésszerűen megfelelőnek ítélt kommunikációs eszközökön keresztül, értesítve Önt az ilyen változásokról, és az ilyen változásokról értesítést teszünk közzé a webhelyen. Eltérő rendelkezés hiányában minden változás akkor lép hatályba, amikor a frissített szabályzatot közzétesszük weboldalunkon.

13. Az Ön jogai az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban

Általánosságban elmondható, hogy jogában áll kérni annak megerősítését, hogy gyűjtünk-e Önről személyes adatokat, kérheti ezen adatok vizsgálatát, szükség esetén a tartalom helyesbítését, valamint a már nem szükséges személyes adatok törlését. Hozzájárulását személyes adatainak bizonyos kezelésére is korlátozhatja.

Ha Ön az EGT lakója, kérjük, olvassa el ezt a részt:

Önt az alábbi jogok illetik meg az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban. E jogainak gyakorlásához az alábbi e-mail címre küldheti el jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét: [e-mail védett]

Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy a társaság megerősítse, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférni: (1) az adatkezelés céljai; (2) a szóban forgó Személyes adatok kategóriái; (3) a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli harmadik országokból vagy nemzetközi szervezetekből származó címzettek; (4) lehetőség szerint a megadott személyes adatok megőrzési időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam meghatározásához használt szempontok; (5) jogosult arra, hogy kérje a Társaságtól a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, vagy korlátozza az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését, vagy tiltakozzon az ilyen adatkezelés ellen; (6) a felügyeleti hatósághoz történő panasztétel joga; (7) ha a Személyes adatot nem Öntől gyűjtötték, az eredetükre vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ; (8) a profilalkotás megléte; és (9) ha a Személyes Adatokat az EGT-n kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják, a továbbításra vonatkozó megfelelő biztosítékokat.

A Társaság átadja Önnek a kezelt Személyes adatok másolatát, és ésszerű díjat számíthat fel minden egyéb kért másolatért. Ha a kérelmet elektronikus formátumban nyújtják be, és eltérő kérés hiányában, az információkat általánosan használt elektronikus formátumban adják meg.

A személyes adatok másolatának megszerzéséhez való jog nem érintheti mások jogait és szabadságait. Ezért, ha a kérelem sérti mások jogait és szabadságait, előfordulhat, hogy a Társaság nem, vagy korlátozottan válaszol az Ön kérésére.

Helyesbítés joga

Önnek jogában áll kérni a Társaságtól az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, jogosult az Önre vonatkozó hiányos személyes adatok kiegészítésére, ideértve kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.

Törlési jog

Önnek jogában áll kérni a Társaságtól személyes adatainak törlését, ha az alábbi okok valamelyike ​​bekövetkezik: (a) a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (b) visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogi oka; (c) Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozik az Önre vonatkozó személyes adatok általunk vagy harmadik felek által követett jogos érdekeken alapuló kezelése ellen, és nincs kényszerítő erejű jogos ok az adatkezelésre; (d) tiltakozik személyes adatainak közvetlen marketing célú kezelése ellen; e) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy (f) az Önre vonatkozó Személyes Adatokat törölni kell az Európai Unió jogi kötelezettségének vagy a Társaságra vonatkozó tagállami jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

Ez a jog nem alkalmazható annyiban, amennyiben az adatkezelés szükséges (a) olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez, amely az Európai Unió vagy azon tagállamok jogszabályai szerint feldolgozást tesz szükségessé, amelyeknek a Társaságra vonatkozik; vagy b) jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje a Társaságtól személyes adatai kezelésének korlátozását, ha az alábbi körülmények valamelyike ​​bekövetkezik (a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi a Társaság számára a pontosság ellenőrzését az Önre vonatkozó Személyes adatokról; (b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) a Társaságnak már nincs szüksége az Önre vonatkozó Személyes adatokra az adatkezelés céljából, de a Személyes adatokra Önnek szüksége van jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (d) ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése a Társaság vagy harmadik felek jogos érdekeinek megvalósításához szükséges, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű jogos okokat bizonyítunk, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy annak megállapítása érdekében, , jogi igények gyakorlása vagy védelme; vagy (e) ha az Önre vonatkozó személyes adatokat direkt marketing célból kezelik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik.

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését az Ön kérése miatt korlátozták, az ilyen személyes adatokat a megőrzés kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve védelme érdekében kezeljük. más természetes vagy jogi személy jogai miatt, vagy az Európai Unió vagy egy tagállam jelentős közérdeke miatt.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott Személyes Adatait tagolt, általánosan használt és automata eszközzel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra, hogy ezeket a Személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha (a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy olyan szerződésen alapul, amelynek Ön a szerződő fele, és (b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat a Társaság – amennyiben ez technikailag lehetséges – közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőnek. Az Ön adathordozhatóságához való jogának gyakorlása nem sérti az Ön és a Társaságnak az Ön törlési jogából fakadó jogait. Továbbá az adathordozhatósághoz való jog nem érinti más személyek jogait és szabadságait.

Tilos a tiltakozás

Önnek joga van az Ön sajátos helyzetéhez kapcsolódó okokból bármikor tiltakozni személyes adatainak a Társaság vagy harmadik felek jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az ezen jogos érdekeken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben leállítjuk az Ön személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogos okokat bizonyítunk, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi igények előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.

Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen direkt marketinggel kapcsolatos.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A személyes adatainak kezeléséhez nekünk adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül.

Felügyeleti hatóságnál panasz benyújtásának joga

Önnek joga van panaszt benyújtani egy tagállam által az egyének alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében létrehozott felügyeleti hatósághoz a személyes adatok Európai Unión belüli feldolgozásával kapcsolatban.

A jelen 13. pontban megjelölt, Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos jogait az Európai Unió vagy azon tagállamok jogszabályai korlátozhatják, amelyeknek a Társaságra vonatkozik.

A 13. pontban leírt jogaival összhangban a kért információkat indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül átadjuk Önnek. Ez a határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát. A meghosszabbításról a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül értesítjük Önt, a késedelem okaival együtt.

A 13. pontban hivatkozott jogaival összhangban kért információkat ingyenesen adjuk át, hacsak a 13. szakasz másként nem rendelkezik. Ha a kérések nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzóak, különösen ismétlődő jellegük miatt, akkor (a ) ésszerű díjat számít fel, figyelembe véve az információnyújtás vagy a kommunikáció, illetve a kért intézkedés megtételének adminisztratív költségeit; vagy b) megtagadja a kérelem feldolgozását.

A társaság kérheti Öntől a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további adatok megadását, hogy kérésének teljesítse a jelen 13. pontban meghatározott jogait, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban.

Mecenate ultricies my eget mauris pharetra et ultrices. Iaculis eu non diam phasellus vestibulum lorem sed. Pain sit amet consectetur adipiscing elit ut aliquam purus. A Porttitor elolvasta az un diam sollicitudin tempor id eu-t. A tempus imperdiet nulla malesuada. Eget nullam non nisi est sit amet. Mauris cursus mattis idegesítő iaculis. Amet nisl purus in mollis. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin. Morbi enim nunc faucibus a. Eu my bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in. Volutpat diam ut venenatis tellus in metus. Lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus pain non purus. Nec tincidunt praesent semper feugiat nibh sed pulvinar. Senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Sodales ut etiam sit amet. Lorem ipsum fájdalom sit amet consectetur adipiscing elit ut.

Quam adipiscente vitae proin sagittis. Est ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim diam. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient. Elit ut aliquam purus sit amet luctus venenatis lectus. Ut morbi tincidunt augue interdum velit. Sit amet consectetur adipiscing elit ut aliquam. Egestas diam in arcu cursus. Velit egestas dui id ornare arcu hared ut. Saját bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. Vel turpis nunc eget lorem fájdalom szomjúság óvoda. Ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Ultrices tincidunt arcu non sodales. Et malesuada fames ac turpis egestas szomjúság.

Posuere lorem ipsum pain sit amet. Enim diam vulputate ut pharetra sit amet aliquam id. Viverra meecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Sagittis vitae et leo duis ut diam quam. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem et tortor consequat. A volutpat diam ut venenatis tellus in metus vulputate eu. Elit és imperdiet dui accumsan. Ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat. Accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit egestas dui. Vel turpis nunc eget lorem. Ac turpis egestas integer eget aliquet nibh praesent tristique magna. Lorem ipsum pain sit amet consectetur adipiscing elit duis. Egestas pretium aenean pharetra magna ac placerat. Erat nam at lectus urn duis convallis. Scelerisque eleifend donec pretium vulputate sapien, máshová nem sorolt. In cursus turpis massa tincidunt dui ut ornare lectus sit. Elit Scelerisque Mauris Pellentesque Pulvinar. Pharetra diam sit amet nisl alzipit adipiscing bibendum. Nisl alzipit adipiscing bibendum est ultricies integer quis.

Pulvinar etiam non quam lacus. Ideges pellentesque elit eget gravida cum sociis. Nec feugiat in fermentum posuere urn. Dignissim cras tincidunt lobortis feugiat vivamus a augue. Enim tortor és auctor urn nunc id cursus. Erat imperdiet sete euismod nisi. Elementum nibh tellus nunc non blandit massa. Sit amet volutpat consequat mauris nunc congue. In massa tempor nec feugiat nisl pretium. Auctor neque vitae tempus quam pellentesque nec nam. Sit amet just donec enim diam vulputate ut pharetra. Porttitor rhoncus pain purus non enim praesent elementum. Upset proin libero nunc consequat interdum varius sit amet mattis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam id.


figyelmeztetés: az in_array () arra számít, hogy a 2. paraméter tömb lesz, null értéket adjuk meg /home/customer/www/bit-qh.co/public_html/wp-content/themes/astra-child/pro-runtime.php on-line 230