Használati feltételek

1. Általános

1.1. Üdvözöljük a bit-qh.co-n (a "webhely"),

1.2. A webhely információkat tartalmaz harmadik felek platformjairól (a "Harmadik fél platformjai") Kereskedni Bitcoinnal (a"Szolgáltatások").

1.3. Ezek a használati feltételek (a „Feltételek”) szabályozzák a felhasználó („Ön”, „Ön” vagy „Felhasználó”) által a Weboldal vagy a Szolgáltatások általi használatot. A Szolgáltatások használata előtt figyelmesen el kell olvasnia jelen Feltételeket teljes egészében. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön és a Vállalat között, és ha nem ért egyet a jelen Feltételek bármely rendelkezésével, azonnal abba kell hagynia a Weboldal használatát. Az oldal használatával Ön elfogadja a Feltételeket, valamint időszakos változások.

Jelen Feltételek magukban foglalják Adatvédelmi szabályzatunkat, és a Feltételek elfogadásával Ön megerősíti, hogy elfogadja és elfogadja az Adatvédelmi szabályzatunkat is (Adatvédelmi szabályzatunkat ide kattintva tekintheti meg).

2. Jogosultság

2.1. Csak akkor jogosult a weboldal használatára, ha betartja az alábbiakat:

2.1.1. Ön legalább 18 éves;

2.1.2. Önnek joga, felhatalmazása és képessége van a jelen Feltételek aláírására, valamint az azokban foglalt feltételeknek való megfelelésre;

2.1.3. Nem tilos a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használata annak az országnak a jogszabályai szerint, amelyben tartózkodik vagy tartózkodik a Weboldal használata során.

2.2. A Vállalat nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos nyilatkozatot vagy garanciát a Webhely és/vagy a Szolgáltatások jogszerűségére és/vagy a Webhely és/vagy a Szolgáltatások bárki általi használatára vonatkozóan, és nem vállal felelősséget az az Oldal és/vagy a Felhasználó által nyújtott szolgáltatások.

3. Korlátozott területek

3.1. A fentiek általánosságától függetlenül a Társaság saját belátása szerint korlátozhatja a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások (vagy azok bármely részének) elérhetőségét: (i) bármely Felhasználó bármely területen (a "Korlátozott területek") és (ii) bármely Felhasználó, aki nem tartja be a Vállalat AML (pénzmosás elleni) és/vagy KYC (Know your customer) irányelveit és gyakorlatát, vagy (iii) akiről a Vállalat ésszerűen úgy gondolja, hogy Önt jogi, szabályozási, reputációs vagy pénzügyi kockázatok.

3.2. [USa 'kanada' izrael] területei kifejezetten nem tartoznak a jelen Feltételek hatálya alá, és korlátozott területeknek minősülnek.

3.3. Ha a Vállalat ésszerűen úgy véli, hogy az érintett területen bármely jogi vagy szabályozási környezet (és/vagy bármely tényleges vagy tervezett változás) jogi, szabályozási, hírnév- vagy gazdasági kockázatoknak teszi ki a Társaságot azon a területen, ha a Társaság továbbra is szállít vagy helyez el az adott területen a Felhasználók számára elérhető Weboldal és/vagy Szolgáltatások (vagy azok egy része) a Társaság tájékoztathatja Önt arról a döntéséről, hogy ezt a területet Korlátozott Területté nyilvánítja, és az értesítést követően haladéktalanul abba kell hagynia a Weboldal használatát és/ vagy a Szolgáltatásokat.

3.4. A Vállalat további követelményeket vagy feltételeket írhat elő, mielőtt saját belátása szerint fogadna bizonyos országokban vagy országokból lakó felhasználókat. Továbbá tudomásul veszik, hogy amennyiben a Felhasználó a Korlátozott Területekre utazik, előfordulhat, hogy a Vállalat Webhelye és/vagy Szolgáltatásai nem érhetők el és/vagy blokkolják őket.

4. Tiltott tevékenységek

4.1. Ön beleegyezik abba, hogy a Weboldalt és a szolgáltatásokat tiszteletteljes módon használja, és elfogadja, hogy nem:

4.1.1. Csatlakozzon a weboldalhoz és/vagy használja a webhelyet (a) információk vagy egyéb anyagok feltöltésére, letöltésére, terjesztésére, közzétételére vagy továbbítására oly módon, hogy az sért minden jogot, beleértve a szellemi tulajdonjogokat, a személyiségi jogok védelmét vagy bármely más jogot; (b) olyan információk vagy egyéb anyagok, amelyek közzététele vagy felhasználása tilos, mert fenyegetést, kárt, sértést, rágalmazást, rágalmazást, rasszizmust vagy nem megfelelő tartalommal bír; (c) olyan információk vagy egyéb anyagok, amelyek olyan vírust vagy más szoftvert tartalmaznak, amely károsíthatja a Vállalat vagy harmadik felek számítógépes rendszereit, vagy oly módon, hogy korlátozza vagy megakadályozza mások használatát a Webhely használatában; (d) bármely jogszabályt sértő információ vagy egyéb anyag; vagy (e) információk vagy egyéb anyagok, amelyek bármilyen jellegű reklámot tartalmaznak a Vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül;

4.1.2. Távolítsa el vagy módosítsa a webhelyen található forrásmegjelöléseket, jogi megjegyzéseket vagy egyéb védett megjelöléseket vagy címkéket;

4.1.3. A Szolgáltatások használata a Weboldalon kívüli bármely felületen keresztül;

4.1.4. Az Oldal és/vagy a Szolgáltatások más Felhasználók általi használatának megzavarása;

4.1.5. Botok vagy más automatizált módszerek használata a Webhely és/vagy a Szolgáltatások eléréséhez vagy használatához;

4.1.6. A Vállalat kifejezett engedélye nélkül töltsön fel vagy továbbítson (vagy kíséreljen meg feltölteni vagy továbbítani) minden olyan anyagot, amely passzív vagy aktív mechanizmusként működik az információk gyűjtésére vagy továbbítására, ideértve a korlátozás nélkül a webes hibákat, cookie-kat és más hasonlókat. kémprogramok;

4.1.7. Részt venni a Szolgáltatások megjelenésének vagy funkciójának „keretezésében”, „tükrözésében” vagy bármilyen más szimulációban;

4.1.8. Megsért minden vonatkozó törvényt vagy szabályozást, bátorítani vagy előmozdítani bármilyen illegális tevékenységet, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogok megsértését, a védjegyek megsértését, a rágalmazást, a magánélet megsértését, a személyazonosság-lopást, a kalózkodást, a hamisított szoftverek feltörését vagy terjesztését;

4.1.9. Bármilyen változtatást és/vagy bármilyen módon beavatkozni a Weboldal forráskódjába, és olyan szoftvert és/vagy alkalmazást feltölteni, amely károsíthatja vagy kárt okozhat a Vállalatnak, a Weboldalnak vagy bármely más harmadik félnek;

4.1.10. 4.1.10. Szétszedni, visszafejteni vagy visszafejteni a Weboldalon található vagy a Szolgáltatások biztosításához használt szoftvereket vagy egyéb technológiát.

4.2. Ön tudomásul veszi, hogy a Vállalat egyéb jogainak sérelme nélkül, abban az esetben, ha a Társaság attól tart, hogy a Weboldal Ön általi használata nem felel meg a jelen Feltételek vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek, a Társaság nyomon követheti az Ön használatát. o Szolgáltatások, megakadályozzák, hogy Ön hozzáférjen a Webhelyhez, átadja viselkedési modelljeit a Webhelyen harmadik feleknek, és minden olyan tevékenység, amelyet a Társaság megfelelőnek tart az Ön tulajdonának és/vagy jogainak és/vagy harmadik felek jogainak védelme érdekében.

5. Szellemi tulajdonjogok

5.1. A Weboldal és annak tartalma, beleértve a videó anyagokat, szövegeket, fényképeket, logókat, designt, zenét, hangokat, ábrákat, védjegyeket és a Weboldal bármely más tartalmát a Társaság vagy harmadik felek szellemi tulajdonjogai védik.

5.2. A Társaság és a Felhasználó között a Társaság fenntart minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Weboldallal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Webhely és/vagy a Szolgáltatások használata nem ruházza fel a Felhasználót az Oldalon és/vagy a Szolgáltatásokban foglalt szellemi tulajdonjogok közül, kivéve a Webhely és/vagy a Szolgáltatások használatának jogát az alábbi feltételekkel összhangban. ezeket a feltételeket.

5.3. A Felhasználó az Oldalt és/vagy a Szolgáltatásokat kizárólag személyes és nem kereskedelmi célokra használhatja.

5.4. Nem engedélyezheti és nem is engedélyezheti egy másik félnek, hogy módosítsa, visszafejtse, szétszedje, visszafejtse, másoljon, átadjon, származékos műveket hozzon létre, béreljen, allicencezzen, terjesztsen, keretezve reprodukáljon, újra közzétegye, lekaparja, letöltse, megtekintse, továbbítsa, közzétegye, bérbe adjon. vagy bármilyen formában vagy eszközzel, részben vagy egészben eladni, bármilyen más célra felhasználni, mint a Weboldal vagy a Szolgáltatások Feltételekkel összhangban történő felhasználását, vagy a Weboldal bármely tartalmát más módon kihasználni a Webhely kifejezett és előzetes írásos engedélye nélkül. Vállalat.

6. A felelősség korlátozása

6.1. A Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használata a saját felelősségére történik. A törvény által megengedett mértékig a Társaság elhárít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Webhellyel és a Szolgáltatásokkal és azok használatával kapcsolatban, beleértve az eladhatóságra, a tulajdonjogra, a meghatározott célra való alkalmasságra vagy a jogsértés hiányára, a hasznosságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat, tekintély, pontosság, teljesség és időszerűség. Ennek megfelelően a Szolgáltatások, beleértve a Weboldalon keresztül elérhetővé vagy elérhetővé tett összes tartalmat és funkciót, „ahogy vannak”, „ahogy elérhetőek” és „minden hibával együtt” állnak rendelkezésre.

6.2. A fentiek általánossága ellenére a Vállalat nem vállal felelősséget (a) a Weboldalon található bármely tartalomban előforduló hibákért, pontatlanságokért vagy pontatlanságokért; (b) a Weboldalra vagy a Szolgáltatásokon keresztül történő továbbítás megszakítása vagy leállítása; (c) bármilyen hiba, vírus, trójai vagy hasonló, amelyet bármely harmadik fél továbbíthat a Webhelyre vagy a Szolgáltatásokon keresztül.

6.3. Ön beleegyezik abba, hogy a Társaságot a Webhellyel és/vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve Önnek és/vagy bármely más harmadik félnek okozott minden veszteségért, és kizárólag Ön felel a tartalom alapján hozott döntésekért. az oldal és/vagy a szolgáltatások.

6.4. A Vállalat semmilyen esetben sem felelős Önnel vagy harmadik féllel szemben semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, büntető vagy következményes kárért, beleértve a weboldal használatából és/vagy A Weboldalon vagy a Szolgáltatások részeként elérhető, a Weboldalon keresztül elérhető vagy onnan letöltött szolgáltatások vagy egyéb anyagok, amelyek garancián, szerződésen, károkozáson vagy bármely más jogi elméleten alapulnak, és függetlenül attól, hogy a Vállalatot tájékoztatták-e vagy sem az ilyen károk lehetőségéről, és Azokban az esetekben, amikor az igazságügyi hatóság a Társaságot felelősségre vonja, felelőssége nem haladja meg az 1.000 USD-t. A felelősség fenti korlátozása az alkalmazandó joghatóság törvényei által megengedett maximális mértékig érvényes.

6.5. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget a Felhasználói tartalomért vagy bármely harmadik fél rágalmazó, sértő vagy jogellenes magatartásáért, és hogy a fentiekből eredő károk vagy károk kockázata teljes mértékben Önt terheli.

6.6. A Társaság nem vállal felelősséget a telefon- vagy hálózati vonalak, online számítógépes rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, hardverek, szoftverek műszaki problémáiért vagy meghibásodásaiért, műszaki problémákból vagy internetes forgalmi torlódásból (vagy az internet elérhetetlenségéből) vagy a Weboldal vagy a Szolgáltatások és a böngésző és/vagy egyéb berendezések. A fentiek általánossága ellenére a Társaság nem vállal felelősséget vagy kockázatot a felhasználó internethasználatáért.

7. Harmadik féltől származó szolgáltatások vagy tartalom

7.1. A Szolgáltatások használata során a Felhasználó megtekintheti a harmadik felek által biztosított tartalmakat vagy szolgáltatásokat, beleértve a harmadik felek platformjain megjelenő hirdetéseket és véleményeket.

7.2. Nem ellenőrizzük, hagyjuk jóvá vagy fogadjuk el az ilyen tartalmakat vagy szolgáltatásokat, és előfordulhat, hogy nem mindig pontosak vagy naprakészek.

7.3. Ennek megfelelően azt javasoljuk, hogy minden információt függetlenül ellenőrizzen, mielőtt ráhagyatkozna, és az ilyen információk alapján hozott döntések vagy intézkedések kizárólag az Ön felelőssége.

8. Link

8.1. A weboldal tartalmazhat hivatkozásokat, tartalmat, hirdetéseket, promóciókat, logókat és egyéb anyagokat más webhelyekről vagy harmadik felek által felügyelt vagy kínált szoftverekről (a „Linkek”). Javasoljuk, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy megértette az ilyen webhelyek, szoftverek vagy anyagok használatával járó kockázatokat, mielőtt bármit megszerez, használ, támaszkodik vagy vásárol ezeken a webhelyeken vagy szoftvereken keresztül, vagy az ilyen anyagokon keresztül. Az ilyen hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és Ön elfogadja, hogy semmilyen esetben sem von bennünket felelősségre semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a más webhelyeken vagy szoftvereken elérhető tartalom, áru vagy szolgáltatás használatából, illetve az ezekre való támaszkodásból okozott.

8.2. A hivatkozások elhelyezése a Weboldalon nem jelent támogatást, felhatalmazást, szponzorálást, kapcsolódást vagy bármilyen más kapcsolatot a Társaság és ezen weboldalak, szoftverek vagy azok üzemeltetői között.

8.3. Nem vizsgáltuk át ezen hivatkozások egyikét vagy mindegyikét, és nem vállalunk felelősséget a hivatkozott webhelyek vagy szoftverek tartalmáért. Javasoljuk, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy megértette az ilyen webhelyek vagy szoftverek használatával járó kockázatokat, mielőtt ezeken a webhelyeken vagy szoftvereken keresztül bármit letöltene, használna, megbízna vagy vásárolna. Semmilyen esetben sem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet bármely más webhelyen vagy szoftveren elérhető tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy az azokra hagyatkozás okozott.

9. Vegyes

9.1. Saját belátásunk szerint időről időre módosíthatjuk, módosíthatjuk vagy megszakíthatjuk a Szolgáltatások bármelyikét és/vagy új Szolgáltatásokat vezethetünk be. Nem vállalunk felelősséget a Felhasználót az ilyen változtatások következtében elszenvedett veszteségekért, és a Felhasználónak ezzel kapcsolatban semmilyen követelése nem lehet velünk szemben.

9.2. Ezeket a feltételeket időről időre módosíthatjuk. Amikor ez megtörténik, a legfrissebb verzió közzétételével és a dátum módosításával értesítjük az oldal tetején, és minden változtatás azonnal hatályba lép az ilyen közzétételt követően. Ha a módosítások hatálybalépését követően továbbra is használja a Weboldalt, úgy tekintjük, hogy elfogadja a módosított Feltételeket.

9.3. A Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldalra vagy onnan történő információtovábbítás nem hoz létre közte és a Társaság között a jelen Feltételekben meghatározottaktól eltérő kapcsolatot.

9.4. Jelen Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat a módosításaival együtt az egyetlen érvényes megállapodást képezik a Társaság és a Felhasználó között, és semmilyen írásbeli vagy szóbeli nyilatkozat, ígéret, beleegyezés vagy kötelezettségvállalás nem kerül elfogadásra, amelyet az Adatvédelmi szabályzat feltételei nem tartalmaznak. kötelező érvényű legyen a felekre nézve.

9.5. A jelen dokumentumban foglaltak szerinti bármely jog, hatalom vagy erőforrás gyakorlásának részünkről történő megsértése vagy késedelme nem jelenti az arról való lemondást, és egyetlen jog, hatalom vagy erőforrás csak vagy részleges gyakorlása sem akadályoz meg más gyakorlást. vagy bármely más jog, hatalom vagy erőforrás gyakorlása.

9.6. Ha az illetékes bíróság úgy találja, hogy a jelen Feltételek bármely rendelkezése az alkalmazandó jog szerint nem alkalmazható, akkor az adott rendelkezést ki kell zárni a Feltételekből, a többi rendelkezést pedig úgy kell értelmezni, mintha az adott rendelkezést kizárták volna, és alkalmazni kell. feltételeinek megfelelően; Ebben az esetben azonban a jelen Feltételeket úgy kell értelmezni, hogy a lehető legnagyobb mértékben és az alkalmazandó jog által megengedett mértékben érvényesítsék a kizárt rendelkezés jelentését és szándékát, amint azt az illetékes bíróság határozza meg.

9.7. A jelen dokumentumból eredő jogainkat és kötelezettségeinket átruházhatjuk vagy átruházhatjuk harmadik felekre; A fentiek ellenére a Weboldalt és/vagy bármely Szolgáltatást harmadik fél üzemeltetheti. Ön nem ruházhatja át, engedményezheti vagy semmilyen módon nem vállalhatja a jelen Feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeit.


figyelmeztetés: az in_array () arra számít, hogy a 2. paraméter tömb lesz, null értéket adjuk meg /home/customer/www/bit-qh.co/public_html/wp-content/themes/astra-child/pro-runtime.php on-line 230