Privacybeleid

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over hoe we de informatie die u ons verstrekt in verband met onze website bit-qh.co (de "Website") beheren, verzamelen, opslaan en gebruiken.

We ondersteunen de volgende principes:

 • Wees transparant over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens:

Wij vinden het belangrijk dat u te allen tijde over alle informatie beschikt die u nodig heeft, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, zullen we verschillende technieken en maatregelen gebruiken die zijn ontworpen om u op de juiste manier en op het juiste moment relevante informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens te verstrekken.

Bovendien, als we van mening zijn dat we u specifieke informatie moeten verstrekken, zullen we u deze op het juiste moment en op de juiste plaats verstrekken.

We zullen ook graag al uw vragen beantwoorden en eventuele verduidelijkingen verstrekken, behoudens wettelijke beperkingen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [e-mail beveiligd]

 • Verwerk de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben alleen voor de in het Beleid aangegeven doeleinden:

De doeleinden waarvoor we Persoonsgegevens over u kunnen verwerken, omvatten onder meer het beschikbaar stellen van onze website en het leveren van de daarin vervatte diensten (de "Diensten"), het verbeteren van de gebruikerservaring op onze website, het verbeteren van onze diensten (inclusief de site), onze rechten en belangen te beschermen, commerciële en administratieve activiteiten uit te voeren die de levering van onze diensten aan onze gebruikers ondersteunen, en/of te voldoen aan alle wettelijke en/of regelgevende vereisten.

Bovendien zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken om uw persoonlijke behoeften en voorkeuren te begrijpen.

 • Investeer aanzienlijke middelen om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens te respecteren:

We zetten aanzienlijke middelen in om u in staat te stellen uw rechten als belanghebbende uit te oefenen. Daarom kunt u op elk moment contact met ons opnemen om de persoonlijke gegevens over u in te zien, ons te vragen deze te wijzigen, te verwijderen, het gebruik voor specifieke of algemene doeleinden stop te zetten of aan u of aan derden over te dragen. Wij vervullen uw wensen in overeenstemming met de wet.

 • Bescherming van persoonsgegevens over u:

Hoewel we geen absolute bescherming van persoonlijke gegevens over u kunnen beloven, kunnen we beloven dat we een breed scala aan middelen en maatregelen zullen gebruiken en blijven gebruiken om de veiligheid van persoonlijke gegevens over u te waarborgen.

Ons uitgebreide privacybeleid

1. Het toepassingsgebied?

Dit beleid beschrijft het type persoonsgegevens dat het bedrijf over personen verzamelt en hoe het deze verzamelt, gebruikt, deelt met derden, ze beschermt, verwerkt, enz.

In deze Verklaring betekent "Persoonsgegevens" alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die kan worden geïdentificeerd, direct of in combinatie met aanvullende informatie waarover wij beschikken of waartoe wij toegang hebben.

In deze Verklaring betekent "verwerking" van Persoonsgegevens elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op Persoonsgegevens, inclusief het verzamelen, registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, herstellen, raadplegen, gebruiken, communiceren door verzenden, verspreiden of anderszins beschikbaar gesteld, afstemming of combinatie, beperking, annulering of vernietiging van Persoonsgegevens.

Onze Diensten zijn bedoeld voor het grote publiek en zijn niet gericht op personen onder de 18 jaar. We verzamelen of vragen niet bewust informatie van personen onder de 18 jaar, en we geven dergelijke personen ook niet bewust toegang tot onze Services. Als we vernemen dat er informatie over een kind is verzameld, zullen we redelijke stappen ondernemen om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

2. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Telkens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze servicekanalen gebruikt, de website gebruikt en/of contact met ons opneemt, verzamelen wij persoonsgegevens over u. In sommige gevallen zult u ons actief Persoonsgegevens verstrekken en in andere gevallen zullen wij Persoonsgegevens over u verzamelen door uw gebruik van Onze Diensten en/of Onze servicekanalen te beoordelen en te analyseren.

3. Er is geen verplichting om persoonsgegevens aan het bedrijf te verstrekken en de implicaties daarvan

U bent niet verplicht om ons persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. In sommige gevallen zal het niet verstrekken van dergelijke Persoonsgegevens ons er echter van weerhouden u de Diensten te leveren, uw gebruik van de Website te voorkomen en/of ervoor te zorgen dat onze Diensten en de Website niet goed werken.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u?

Persoonlijke gegevens die we verzamelen bij elke navigatie op de website: deze informatie omvat het online activiteitenlogboek, verkeersinformatie (inclusief, maar niet beperkt tot, het IP-adres, het tijdstip van toegang, de datum van toegang, het / het web en mobiele bezochte pagina, de gebruikte taal, rapporten over softwarecrashes en het gebruikte type browser, informatie met betrekking tot het gebruikte apparaat. Sommige van deze informatie identificeert u mogelijk niet persoonlijk en vormt daarom geen persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens die wij van u ontvangen: alle persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonsgegevens die u specifiek aan ons verstrekt om door te geven aan derden: deze informatie omvat uw naam en e-mailadres.

5. De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en de rechtsgrond ervan

Het Bedrijf verwerkt uw Persoonsgegevens voor een of meer van de doeleinden die in deze sectie worden beschreven en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke basis.

Het bedrijf zal geen persoonlijke gegevens over u verwerken tenzij er een wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking. De rechtsgronden op basis waarvan het Bedrijf de Persoonsgegevens over u mag verwerken, zijn de volgende:

 

 1. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Dit verwijst naar gevallen waarin u ons specifiek uw gegevens verstrekt via de Website, zodat we deze aan derden presenteren.
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het legitieme belang dat wordt nagestreefd door het bedrijf of door een derde partij. Bijvoorbeeld om Onze Diensten te verbeteren, of voor het uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen.
 4. U kunt op elk moment contact met ons opnemen door een melding te sturen naar het e-mailadres [e-mail beveiligd], om informatie te ontvangen over de door ons uitgevoerde beoordeling. Dit is om u in staat te stellen te concluderen dat we Persoonsgegevens over u mogen verwerken omdat een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen die door het Bedrijf of een derde partij worden nagestreefd.

De volgende lijst beschrijft de doeleinden waarvoor we Persoonsgegevens over u kunnen verwerken en de rechtsgrond voor een dergelijke verwerking:

#

doel

juridische grondslagen

1

Om uw gegevens op uw verzoek aan derden te verstrekken

We kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen om aan derden te presenteren als u hier specifiek om verzoekt.            

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

2

Om uw vragen, verzoeken en/of klachten te beantwoorden

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de vragen die u stelt met betrekking tot het gebruik van de Diensten te beantwoorden.                                                      

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van het Bedrijf of een derde partij.

3

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk of administratief bevel

Wij verwerken uw persoonsgegevens om aan onze verschillende wettelijke verplichtingen te voldoen.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen.

4

Om onze diensten te verbeteren

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Dergelijke verwerking omvat onder meer eventuele storingslogboeken of andere storingsrapporten die zijn verkregen in verband met de Diensten.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van het Bedrijf of een derde partij.

5

Om fraude te voorkomen, misbruik van Onze Diensten

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van het Bedrijf of een derde partij.

6

Om verschillende activiteiten uit te voeren en te onderhouden ter ondersteuning van de levering van Onze Diensten

Deze activiteiten omvatten backofficefuncties, bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, strategische besluitvormingsprocessen, toezichtmechanismen, enz.        

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van het Bedrijf of een derde partij.

7

Om analyses uit te voeren, inclusief statistieken

We gebruiken verschillende analytische maatregelen (inclusief statistieken) om beslissingen te nemen over verschillende kwesties.  

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van het Bedrijf of een derde partij.

8

Om onze belangen, rechten en activa en die van anderen te beschermen, inclusief het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om onze belangen, rechten en activa, of die van derden, te beschermen in overeenstemming met enige wet, regelgeving of overeenkomst, inclusief onze algemene voorwaarden en ons beleid.           

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van het Bedrijf of een derde partij.

6. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Het bedrijf kan ook persoonlijke gegevens over u delen met derden die ons diensten verlenen, zoals opslag- en hostingproviders, IP-adresinformatie, analyse en onderzoek van gebruikerservaringen, analytische, technische en diagnostische diensten.

Daarnaast kunt u specifiek verzoeken dat bepaalde Persoonsgegevens over u worden verzonden naar Bitcoin-handelsplatforms van derden. In dergelijke gevallen zullen we de persoonlijke gegevens die u ons voor dit doel verstrekt, delen met dergelijke derden en hun gebruik van de persoonlijke gegevens is onderworpen aan hun privacybeleid.

Het bedrijf kan ook persoonlijke gegevens over u delen met zijn gerelateerde entiteiten en zakelijke partners, die u middelen ter beschikking stellen waarmee het bedrijf het niveau van de diensten en producten die het aan zijn gebruikers aanbiedt, kan verrijken en verbeteren.

Het bedrijf kan persoonlijke gegevens over u delen met overheids-, lokale, officiële en regelgevende autoriteiten, evenals als dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze belangen, rechten en activa en die van derden te beschermen, inclusief het starten, uitoefenen of verdedigen van juridische acties .

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken aan potentiële kopers of investeerders van het bedrijf en/of een bedrijf in de groep van bedrijven waar het bedrijf deel van uitmaakt, of aan geldschieters, of in het geval van een vergelijkbare transactie (inclusief de verkoop van de activa van het bedrijf). vennootschap en/of enige vennootschap van de groep van vennootschappen waarvan de vennootschap deel uitmaakt), en/of in verband met enige fusie, reorganisatie, consolidatie of faillissement van de vennootschap en/of enige vennootschap van de groep van vennootschappen waarvan de vennootschap bedrijf.

7. Cookies en diensten van derden

We kunnen bepaalde diensten van derden gebruiken, zoals analysebedrijven of bedrijven die advertenties op onze website plaatsen, die ook cookies of andere technologieën kunnen gebruiken, en dergelijke praktijken en leveranciers zijn onderworpen aan hun eigen beleid.

Cookies (die een klein tekstbestand zijn) worden geïnstalleerd op het apparaat waarmee u de Site bezoekt of opent. Cookies stellen ons in staat om informatie over u en uw gedrag te verzamelen, om uw gebruikerservaring te verbeteren, uw voorkeuren en instellingen te onthouden en producten en diensten aan te passen en aan te bieden die u mogelijk interesseren. Ook kunnen cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen en analyses uit te voeren.

Sommige van de cookies die we kunnen gebruiken zijn sessiecookies, die tijdelijk naar uw apparaat worden gedownload en blijven bestaan ​​totdat de webbrowser wordt gesloten, terwijl andere permanente cookies zijn die op uw apparaat blijven staan ​​nadat u bent gestopt met browsen. helpt de website u als bezoeker te onthouden om deze opnieuw te bezoeken.

Soorten cookies:

Soorten cookies

doel

Verdere informatie

Strikt noodzakelijke cookies

 

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u in staat te stellen door de website te bladeren en de door u gevraagde functies te gebruiken. Ze worden gebruikt om u de door u gevraagde inhoud, producten en diensten te leveren.

Deze cookies zijn essentieel om uw apparaat te helpen bij het downloaden of verzenden van informatie, zodat u door de website kunt bladeren, de functies ervan kunt gebruiken en kunt terugkeren naar de pagina's die u eerder hebt bezocht. Deze cookies verzamelen persoonlijke gegevens over u, zoals gebruikersnaam en datum van laatste toegang, en identificeren u als verbonden met de website.

Deze cookies worden verwijderd wanneer u de webbrowser afsluit (sessiecookies).

feature cookies

Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de site en stellen ons in staat uw keuzes en voorkeuren te onthouden.    

Deze cookies overleven het sluiten van de webbrowser en duren tot hun toepasselijke vervaldatum.

Prestatiecookies

Deze cookies worden gebruikt om geaggregeerde statistieken over de prestaties van de website te verstrekken en om deze prestaties te testen en te verbeteren om een ​​betere gebruikerservaring te bieden. Bovendien stellen ze ons in staat om analytische functies op de website uit te voeren.           

Deze cookies verzamelen anonieme gegevens die niet gerelateerd zijn aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Deze cookies zijn geldig voor verschillende periodes; sommige worden verwijderd zodra de browser wordt gesloten, terwijl andere een onbeperkte geldigheidsduur hebben.

 

Blokkeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browserinstellingen wijzigen om sommige of alle cookies te blokkeren en te verwijderen. Raadpleeg de onderstaande links voor instructies over hoe u dit kunt doen voor enkele van de populaire webbrowsers:

Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, sommige of alle functies en functionaliteit van de website mogelijk niet werken zoals verwacht.

ONLINE TRACKING KENNISGEVING

OP DIT MOMENT STAAT DEZE SERVICE GEEN TEKENEN VAN GEEN TRACKING TOE.          

8. Bewaring van uw persoonsgegevens

Het bedrijf bewaart persoonsgegevens over u voor de tijd die nodig is om de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens te vervullen zoals aangegeven in deze verklaring, of voor een langere periode zoals vereist door de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving, beleid en verordeningen.

Om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens over u niet langer dan nodig worden bewaard, beoordelen we periodiek de Persoonsgegevens die we hebben om te zien of Persoonsgegevens kunnen worden verwijderd.

9. Doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie

Persoonlijke gegevens over u kunnen worden overgedragen naar een derde land (d.w.z. naar andere rechtsgebieden dan uw woonplaats) of naar internationale organisaties. In dergelijke omstandigheden zal het bedrijf passende beveiligingsmaatregelen nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen en om ervoor te zorgen dat betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen en over effectieve rechtsmiddelen kunnen beschikken.

Als u een inwoner bent van de EER (Europese Economische Ruimte), houd er dan rekening mee dat deze garanties en beschermingen beschikbaar zullen zijn als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan

 • De doorgifte is aan een derde land of een internationale organisatie die de Europese Commissie heeft besloten om een ​​passend beschermingsniveau te bieden voor de Persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven overeenkomstig artikel 45 (3) van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement Unie en de Raad, van 27 april 2016 ("AVG"), met inbegrip van elke overdracht onder het EU-VS-privacyschildkader;
 • De doorgifte vindt plaats op grond van een wettelijk bindende en afdwingbare handeling tussen overheidsinstanties of -instanties op grond van artikel 46, lid 2, letter a), van de AVG; of
 • De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen op grond van artikel 46, lid 2, letter c), van de AVG. De door de Europese Commissie aangenomen clausules zijn beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data - paesi -third_it.
 • U kunt verzoeken dat het bedrijf u details verstrekt over de veiligheidsmaatregelen die het gebruikt om persoonlijke gegevens over u te beschermen die naar een derde land of een internationale organisatie zijn overgedragen, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [e-mail beveiligd]

10. Bescherming van persoonlijke gegevens over u

We passen passende technische en organisatorische maatregelen toe om een ​​adequaat beveiligingsniveau van Persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de risico's die de verwerking met zich meebrengt, met name als gevolg van onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens. verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Vanwege wettelijke of andere verplichtingen die buiten onze controle liggen, is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens moeten overdragen aan derden, zoals overheidsinstanties. In dergelijke omstandigheden hebben we beperkte controle over het beschermingsniveau dat door dergelijke derden aan Persoonsgegevens over u wordt geboden.

Elke overdracht van persoonlijke gegevens via internet kan niet volledig veilig zijn. Daarom kan het bedrijf de bescherming van uw persoonlijke gegevens niet garanderen wanneer deze via internet naar ons worden verzonden.

11. Links naar websites van derden

De Website kan links bevatten naar websites en/of applicaties van derden. Het bedrijf heeft geen controle over dergelijke websites en applicaties, noch over het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens over u door dergelijke websites en applicaties, en wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en applicaties, noch voor hun beleid en activiteiten. bescherming. Dit beleid is niet van toepassing op enige actie die wordt ondernomen via dergelijke websites en/of applicaties.

Wanneer u dergelijke websites en/of applicaties van derden bezoekt, raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig door te nemen voordat u dergelijke websites en/of applicaties gebruikt en voordat u persoonlijke informatie over uzelf vrijgeeft.

12. Beleidswijzigingen

We kunnen de voorwaarden van dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Telkens wanneer we dit beleid wijzigen, zullen we u op de hoogte stellen van die wijzigingen door het bijgewerkte beleid op de website te plaatsen. Bovendien zullen we, wanneer we significante wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring, ernaar streven u van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen via de communicatiemiddelen die wij redelijkerwijs passend achten door u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen en door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op de website te plaatsen. Tenzij anders vermeld, worden alle wijzigingen van kracht na het plaatsen van het bijgewerkte beleid op onze website.

13. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben

Over het algemeen hebt u het recht om te vragen dat we bevestigen of we persoonlijke gegevens over u verzamelen, om te vragen dat dergelijke gegevens worden onderzocht, om de inhoud indien nodig te corrigeren en om persoonlijke gegevens te verwijderen die we niet langer nodig hebben. U kunt uw toestemming ook beperken tot bepaalde verwerkingen van uw Persoonsgegevens.

Als u inwoner bent van de EER, lees dan dit gedeelte:

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek tot uitoefening van uw rechten sturen naar het volgende e-mailadres: [e-mail beveiligd]

Recht van toegang

U hebt het recht voor het bedrijf om te bevestigen of uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens en de volgende informatie: (1) de doeleinden van de verwerking; (2) de categorieën van Persoonsgegevens in kwestie; (3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, in het bijzonder ontvangers van derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of internationale organisaties; (4) indien mogelijk, de bewaartermijn van de verstrekte Persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen; (5) het bestaan ​​van het recht om het Bedrijf te vragen om Persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen of om de verwerking van Persoonsgegevens over u te beperken of om zich tegen dergelijke verwerking te verzetten; (6) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; (7) als de Persoonsgegevens niet door u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst ervan; (8) het bestaan ​​van profilering; en (9) als Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land buiten de EER of aan een internationale organisatie, de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Het bedrijf zal u een kopie verstrekken van de Persoonsgegevens die worden verwerkt en kan een redelijke vergoeding in rekening brengen voor alle andere gevraagde kopieën. Als het verzoek in elektronische vorm wordt gedaan, en tenzij anders wordt verzocht, wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikt elektronisch formaat.

Het recht om een ​​kopie van de Persoonsgegevens te verkrijgen mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Daarom, als het verzoek de rechten en vrijheden van anderen schendt, is het mogelijk dat het Bedrijf niet of in beperkte mate op uw verzoek reageert.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om van het bedrijf de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige Persoonsgegevens over u te laten aanvullen, onder meer door het indienen van een aanvullende verklaring.

Recht op gegevenswissing

U hebt het recht om van het bedrijf de annulering van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen als een van de volgende redenen zich voordoet: (a) de persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; (b) u trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in en er is geen andere wettelijke reden voor de verwerking; (c) u te allen tijde bezwaar maakt, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u die is gebaseerd op de legitieme belangen die door ons of door derden worden nagestreefd, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor verwerking; (d) u ​​maakt bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden; (e) de Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of (f) de op u betrekking hebbende Persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Europese Unie of de wetgeving van de lidstaten waaraan het Bedrijf is onderworpen.

Dit recht is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is (a) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist volgens de wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan het Bedrijf is onderworpen; of (b) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om van het bedrijf de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen als een van de volgende omstandigheden zich voordoet (a) de juistheid van de persoonlijke gegevens door u wordt betwist, voor een periode die het bedrijf in staat stelt de juistheid te verifiëren van de persoonlijke gegevens over u; (b) de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen de annulering van de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben en verzoekt in plaats daarvan om het gebruik ervan te beperken; (c) het Bedrijf heeft de Persoonsgegevens over u niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de Persoonsgegevens zijn door u vereist voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; (d) als de verwerking van persoonsgegevens over u noodzakelijk is voor de behartiging van de legitieme belangen die door het bedrijf of door derden worden nagestreefd, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het vaststellen , het uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of (e) als de op u betrekking hebbende Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, inclusief profilering, voor zover deze betrekking hebben op dergelijke direct marketing.

Als de verwerking van Persoonsgegevens over u is beperkt als gevolg van uw verzoek, zullen dergelijke Persoonsgegevens, met uitzondering van bewaring, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens over u, die u aan het bedrijf hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, evenals het recht om dergelijke persoonlijke gegevens naar een andere gegevensbeheerder te verzenden, indien (a) de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract waarbij u partij bent, en (b) de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd.

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, hebt u het recht dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks door het bedrijf worden doorgegeven aan een andere gegevensbeheerder, waar technisch mogelijk. De uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid wordt geacht geen afbreuk te doen aan uw rechten en die van het bedrijf op grond van uw recht op annulering. Verder zal het recht op dataportabiliteit geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van andere mensen.

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die is gebaseerd op de legitieme belangen die door het bedrijf of door derden worden nagestreefd, inclusief profilering op basis van deze legitieme belangen. In dit geval zullen we stoppen met het verwerken van de Persoonsgegevens over u, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, inclusief profilering, voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing.

Recht om toestemming in te trekken

U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die door een lidstaat is ingesteld om de fundamentele rechten en vrijheden van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in de Europese Unie te beschermen.

Uw rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zoals aangegeven in deze sectie 13, kunnen worden beperkt door de wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan het Bedrijf is onderworpen.

We zullen u de gevraagde informatie verstrekken in overeenstemming met uw rechten beschreven in deze sectie 13 zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. We zullen u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen van deze verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.

De informatie die wordt gevraagd in overeenstemming met uw rechten waarnaar in deze sectie 13 wordt verwezen, wordt gratis verstrekt, tenzij anders aangegeven in deze sectie 13. Wanneer de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen wij (een ) rekent een redelijke vergoeding, rekening houdend met de administratieve kosten om de informatie of communicatie te verstrekken of de gevraagde actie te ondernemen; of (b) weigeren om het verzoek te verwerken.

Het bedrijf kan u vragen om aanvullende informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te bevestigen om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met uw rechten beschreven in deze sectie 13, als we redelijke twijfels hebben over de identiteit van de natuurlijke persoon die het verzoek doet.

Mecenate ultricies mijn eget mauris pharetra en ultrices. Iaculis eu non diam phasellus vestibulum lorem sed. Pijn zit amet consectetur adipiscing elit ut aliquam purus. Porttitor heeft un diam sollicitudin tempor id eu gelezen. Mijn tempus imperdiet nulla malesuada. Eget nullam non nisi est sit amet. Mauris cursus mattis irritante iaculis. Amet nisl purus in mollis. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin. Morbi enim nunc faucibus a. Eu my bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in. Volutpat diam ut venenatis tellus in metus. Lectus magna fringilla urn porttitor rhoncus pain non purus. Nec tincidunt praesent semper feugiat nibh sed pulvinar. Senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Sodales ut etiam sit amet. Lorem ipsum pijn sit amet consectetur adipiscing elit ut.

Quam adipiscente vitae proin sagittis. Est ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim diam. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient. Elit ut aliquam purus sit amet luctus venenatis lectus. Ut morbi tincidunt augue interdum velit. Sit amet consectetur adipiscing elit ut aliquam. Egestas diam in arcu cursus. Velit egestas dui id ornare arcu hared ut. Mijn bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. Vel turpis nunc eget lorem pijn dorst kwekerij. Ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Ultrices tincidunt arcu non sodales. Et malesuada roemt ac turpis egestas dorst.

Posuere lorem ipsum pijn zit amet. Enim diam vulputate ut pharetra sit amet aliquam id. Viverra meecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Sagittis vitae et leo duis ut diam quam. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem et tortor consequat. Een volutpat diam ut venenatis tellus in metus vulputate eu. Elit en imperdiet dui accumsan. Ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat. Accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit egestas dui. Vel turpis nunc eget lorem. Act turpis egestas integer eget aliquet nibh praesent tristique magna. Lorem ipsum pijn sit amet consectetur adipiscing elit duis. Egestas pretium aenean pharetra magna ac placerat. Erat nam bij lectus urn duis convallis. Scelerisque eleifend donec pretium vulputate sapien nec. In cursus turpis massa tincidunt dui ut ornare lectus sit. Elit Scelerisque Mauris Pellentesque Pulvinar. Pharetra diam sit amet nisl alzipit adipiscing bibendum. Nisl alzipit adipiscing bibendum est ultricies integer quis.

Pulvinar etiam non quam lacus. Overstuur pellentesque elit eget gravida cum sociis. Nec feugiat in fermentum posuere urn. Dignissim cras tincidunt lobortis feugiat vivamus a augue. Enim tortor en auctor urn nunc id cursus. Erat imperdiet dorst euismod nisi. Elementum nibh tellus nunc non blandit massa. Sit amet volutpat consequat mauris nunc congue. In massa tempor nec feugiat nisl pretium. Auctor neque vitae tempus quam pellentesque nec nam. Sit amet just donec enim diam vulputate ut pharetra. Porttitor rhoncus pain purus non enim praesent elementum. Verstoord proin libero nunc consequat interdum varius sit amet mattis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam id.


waarschuwing: in_array() verwacht dat parameter 2 array is, null gegeven in /home/customer/www/bit-qh.co/public_html/wp-content/themes/astra-child/pro-runtime.php online 230