Vilkår for bruk

1. Generelt

1.1. Velkommen til bit-qh.co ("nettstedet"),

1.2. Nettstedet inneholder informasjon om tredjepartsplattformer (den "Tredjeparts plattformer") For å handle med Bitcoin (den"tjeneste").

1.3. Disse bruksvilkårene ("Vilkårene") styrer bruken som brukeren ("Du", "Din" eller "Bruker") gjør av nettstedet eller tjenestene. Du må lese disse vilkårene nøye i sin helhet før du bruker tjenestene. Vær oppmerksom på at disse vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og selskapet, og at hvis du ikke er enig i noen av bestemmelsene i disse vilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke nettstedet. Ved å bruke nettstedet godtar du betingelsene med deres periodiske endringer.

Disse vilkårene inneholder vår personvernerklæring, og ved å godta disse vilkårene bekrefter du at du også aksepterer og godtar vår personvernerklæring (du kan lese vår personvernerklæring ved å klikke her).

2. Valgbarhet

2.1. Du har rett til å bruke nettstedet bare hvis du overholder følgende:

2.1.1. Du er minst 18 år gammel;

2.1.2. Du har rett, myndighet og evne til å signere disse vilkårene og overholde alle vilkår og betingelser for disse;

2.1.3. Det er ikke forbudt å bruke nettstedet og/eller tjenestene i samsvar med lovene i landet der du bor eller befinner deg mens du bruker nettstedet.

2.2. Selskapet gir ingen representasjoner eller garantier, uttrykt eller underforstått, angående lovligheten av nettstedet og/eller tjenestene og/eller bruken som noen gjør av nettstedet og/eller tjenestene, og vil ikke være ansvarlig for ulovlig bruk av nettstedet og/eller tjenestene av brukeren.

3. Begrensede territorier

3.1. Til tross for det generelle i det foregående, kan selskapet, etter eget skjønn, begrense tilgjengeligheten av nettstedet og/eller tjenestene (eller deler av disse) til: (i) enhver bruker i et hvilket som helst territorium ("de begrensede territoriene") og (ii) enhver bruker som ikke overholder selskapets AML (anti-hvitvasking) og/eller KYC (kjenn kunden din) retningslinjer og praksis, eller (iii) som selskapet rimeligvis tror at det kan utsette deg for juridiske, regulatoriske, omdømmerisiko eller finansiell.

3.2. Territoriene til [usa 'kanada' israel] er spesifikt ekskludert fra disse vilkårene og utgjør begrensede territorier.

3.3. Hvis selskapet med rimelighet tror at en juridisk eller regulatorisk kontekst (og/eller faktiske eller foreslåtte endringer deri) i det relevante territoriet vil utsette selskapet for juridiske, regulatoriske, omdømmemessige eller økonomiske risikoer i det territoriet hvis selskapet fortsetter å tilby eller plassere nettstedet og/eller tjenestene (eller deler av dem) som er tilgjengelige for brukere i dette territoriet, kan selskapet informere deg om sin beslutning om å utpeke dette territoriet som et begrenset territorium, og etter en slik melding må du umiddelbart slutte å bruke nettstedet og/ eller tjenestene.

3.4. Selskapet kan pålegge ytterligere krav eller betingelser før de godtar brukere som bor i eller fra spesifikke land etter eget skjønn. Videre er det erkjent at dersom en bruker reiser til de begrensede territoriene, kan det hende at selskapets nettsted og/eller tjenester ikke er tilgjengelige og/eller blokkeres av dem.

4. Forbudte aktiviteter

4.1. Du godtar å bruke nettstedet og tjenestene på en respektfull måte, og du godtar å ikke:

4.1.1. Koble til nettstedet og/eller bruk nettstedet til å laste opp, laste ned, distribuere, publisere eller overføre (a) informasjon eller annet materiale på en måte som krenker noen rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, beskyttelse av personvernrettigheter eller andre rettigheter; (b) informasjon eller annet materiale hvis publisering eller bruk er forbudt fordi det utgjør en trussel, skade, fornærmelse, bakvaskelse, ærekrenkelse, rasisme eller upassende innhold; (c) informasjon eller annet materiale som inkluderer et virus eller annen programvare som kan skade datasystemene til selskapet eller tredjeparter eller på en slik måte at det begrenser eller hindrer andre fra å bruke nettstedet; (d) informasjon eller annet materiale som bryter med noen lov; eller (e) informasjon eller annet materiale som inkluderer reklame av noe slag uten selskapets skriftlige tillatelse på forhånd;

4.1.2. Fjerne eller endre eventuelle attribusjoner, juridiske merknader eller andre proprietære betegnelser eller etiketter på nettstedet;

4.1.3. bruke tjenestene gjennom et hvilket som helst grensesnitt annet enn nettstedet;

4.1.4. forstyrre bruken av nettstedet og/eller tjenestene av andre brukere;

4.1.5. Bruk bots eller andre automatiserte metoder for å få tilgang til eller bruke nettstedet og/eller tjenestene;

4.1.6. Last opp eller overføre (eller forsøke å laste opp eller overføre), uten uttrykkelig tillatelse fra selskapet, alt materiale som fungerer som en passiv eller aktiv mekanisme for innsamling eller overføring av informasjon, inkludert, uten begrensning, nettfeil, informasjonskapsler eller andre lignende spyware enheter;

4.1.7. Delta i "innramming", "speiling" eller annen form for simulering av utseendet eller funksjonen til tjenestene;

4.1.8. bryte enhver gjeldende lov eller forskrift, oppmuntre til eller fremme ulovlig aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på opphavsrett, brudd på varemerker, ærekrenkelse, brudd på personvernet, identitetstyveri, piratkopiering, cracking eller distribusjon av forfalsket programvare;

4.1.9. Foreta endringer og/eller forstyrre på noen måte i kildekoden til nettstedet og laste opp programvare og/eller applikasjoner som kan skade eller forårsake skade på selskapet, nettstedet eller andre tredjeparter;

4.1.10. 4.1.10. Demonter, dekompiler eller omvendt utvikling av programvare eller annen teknologi som er inkludert på nettstedet eller brukes til å tilby tjenestene.

4.2. Du erkjenner at, uten at det berører andre rettigheter til selskapet, i tilfelle selskapet er bekymret for at din bruk av nettstedet ikke er i samsvar med bestemmelsene i disse vilkårene eller gjeldende lov, kan selskapet holde oversikt over bruken din av nettstedet. o Tjenester, hindre deg i å få tilgang til nettstedet, overføre atferdsmodellene dine på nettstedet til tredjeparter, og enhver annen handling som selskapet anser som passende for å beskytte din eiendom og/eller rettigheter og/eller rettigheter til tredjeparter.

5. Immaterielle rettigheter

5.1. Nettstedet og dets innhold, inkludert videomateriale, tekst, bilder, logoer, design, musikk, lyder, figurer, varemerker og annet innhold på nettstedet er beskyttet av de immaterielle rettighetene til selskapet eller tredjeparter.

5.2. Mellom selskapet og brukeren beholder selskapet alle rettigheter, titler og interesser i nettstedet og tjenestene. Bruken av nettstedet og/eller tjenestene gir ikke brukeren noen av de immaterielle rettighetene som er innlemmet i nettstedet og/eller tjenestene, bortsett fra retten til å bruke nettstedet og/eller tjenestene i samsvar med vilkårene i disse betingelsene.

5.3. Brukeren kan kun bruke nettstedet og/eller tjenestene til personlig og ikke-kommersiell bruk.

5.4. Du kan ikke, og vil heller ikke tillate en annen part å modifisere, dekompilere, demontere, reversere, kopiere, overføre, lage avledede verk, leie, underlisensiere, distribuere, reprodusere innrammet, republisere, skrape, laste ned, vise, overføre, publisere, leie eller selge i noen form eller på noen måte, helt eller delvis, bruk til andre formål enn å bruke nettstedet eller tjenestene i samsvar med vilkårene eller på annen måte utnytte innhold på nettstedet uten uttrykkelig og skriftlig tillatelse fra Selskap.

6. Ansvarsbegrensning

6.1. Din bruk av nettstedet og/eller tjenestene vil være på egen risiko. I den grad det er tillatt ved lov, fraskriver selskapet seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, i forhold til nettstedet og tjenestene og deres bruk, inkludert de underforståtte garantiene for salgbarhet, eierskap, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse, nytte, autoritet, nøyaktighet, fullstendighet og aktualitet. Følgelig leveres tjenestene, inkludert alt innhold og funksjoner som er gjort tilgjengelig eller tilgjengelig via nettstedet, "som de er", "som tilgjengelig" og "med alle defekter".

6.2. Til tross for det generelle i det foregående, påtar selskapet seg intet ansvar for (a) feil, unøyaktigheter eller unøyaktigheter i noe innhold som er inkludert på nettstedet; (b) ethvert avbrudd eller opphør av overføring til eller fra nettstedet eller gjennom tjenestene; (c) eventuelle feil, virus, trojanere eller lignende som kan overføres til eller gjennom nettstedet eller tjenestene av tredjeparter.

6.3. Du samtykker i å holde selskapet skadesløs for ethvert tap forårsaket, direkte eller indirekte, til deg og/eller annen tredjepart, i forhold til nettstedet og/eller tjenestene, og du vil være eneansvarlig for enhver beslutning som tas basert på innholdet av nettstedet og/eller tjenestene.

6.4. Selskapet vil ikke under noen omstendighet være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen spesielle, direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, straffe- eller følgeskader, inkludert tap av fortjeneste eller tap av data som følge av bruken av nettstedet og/eller Tjenester eller annet materiale på, tilgjengelig gjennom eller lastet ned fra nettstedet eller som en del av tjenestene, basert på garanti, kontrakt, erstatning eller annen juridisk teori, og hvorvidt selskapet har blitt informert om muligheten for slike skader og i de tilfellene hvor den rettslige myndigheten holder selskapet ansvarlig, vil dets ansvar ikke overstige USD 1.000. Ovennevnte ansvarsbegrensning vil gjelde i den maksimale utstrekning loven tillater i gjeldende jurisdiksjon.

6.5. Du erkjenner spesifikt at selskapet ikke vil være ansvarlig for brukerinnhold eller ærekrenkende, støtende eller ulovlig oppførsel fra en tredjepart, og at risikoen for skade eller skade fra det foregående ligger helt hos deg.

6.6. Selskapet er ikke ansvarlig for tekniske problemer eller funksjonsfeil på telefon- eller nettverkslinjer, online datasystemer, servere eller leverandører, maskinvare, programvare, feil på grunn av tekniske problemer eller overbelastning av Internett (eller utilgjengelighet på Internett) eller inkompatibilitet mellom nettstedet eller Tjenester og nettleseren din og/eller annet utstyr. Til tross for det generelle i det foregående, påtar selskapet seg ikke noe ansvar eller risiko for brukerens bruk av Internett.

7. Tredjepartstjenester eller innhold

7.1. Mens du bruker tjenestene, kan brukeren se innhold eller tjenester levert av tredjeparter, inkludert annonser og anmeldelser på tredjepartsplattformer.

7.2. Vi kontrollerer, godkjenner eller adopterer ikke slikt innhold eller tjenester og er kanskje ikke alltid nøyaktige eller oppdaterte.

7.3. Følgelig anbefaler vi at du uavhengig bekrefter all informasjon før du stoler på den, og eventuelle beslutninger eller handlinger som tas basert på slik informasjon er ditt eget ansvar.

8. link

8.1. Nettstedet kan inneholde lenker, innhold, annonser, kampanjer, logoer og annet materiale fra andre nettsteder eller programvare kontrollert eller tilbudt av tredjeparter ("lenkene"). Vi anbefaler at du forsikrer deg om at du forstår risikoen ved bruk av slike nettsteder, programvare eller materialer før du anskaffer, bruker, stoler på eller kjøper noe gjennom disse nettstedene eller programvaren eller basert på slikt materiale. Slike lenker er kun gitt for din bekvemmelighet, og du godtar at du ikke under noen omstendigheter vil holde oss ansvarlige for tap eller skade forårsaket av din bruk eller tillit til innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelige på andre nettsteder eller programvare.

8.2. Inkluderingen av lenker på nettstedet utgjør ikke en godkjenning, autorisasjon, sponsing, tilknytning eller noen annen forbindelse mellom selskapet og disse nettstedene, programvaren eller deres operatører.

8.3. Vi har ikke gjennomgått noen eller alle disse koblingene og er ikke ansvarlige for innholdet på de refererte nettstedene eller programvaren. Vi anbefaler at du sørger for at du forstår risikoen forbundet med bruk av slike nettsteder eller programvare før du henter, bruker, stoler på eller kjøper noe gjennom disse nettstedene eller programvaren. Vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlige for tap eller skade forårsaket av bruk av eller tillit til innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på andre nettsider eller programvare.

9. Diverse

9.1. Vi kan, etter eget skjønn, endre, modifisere eller avbryte, fra tid til annen, noen av tjenestene og/eller introdusere nye tjenester. Vi vil ikke være ansvarlige for eventuelle tap som brukeren lider som følge av slike endringer, og brukeren vil ikke ha noen krav mot oss i denne forbindelse.

9.2. Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen. Når vi gjør det, vil vi varsle deg ved å legge ut den nyeste versjonen og revidere datoen øverst på denne siden, og eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter slikt innlegg. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter at endringer har trådt i kraft, vil du bli ansett for å godta de endrede vilkårene.

9.3. Brukeren aksepterer at overføring av informasjon til eller fra nettstedet ikke skaper noe forhold mellom ham og selskapet som avviker fra de som er spesifisert i disse vilkårene.

9.4. Disse vilkårene og personvernreglene, med deres endringer, utgjør de eneste gyldige avtalene mellom selskapet og brukeren, og ingen erklæring, løfte, samtykke eller forpliktelse, skriftlig eller muntlig, som ikke er inneholdt i betingelsene for personvernreglene vil bli gitt. være bindende for partene.

9.5. Krenkelsen eller forsinkelsen fra vår side i utøvelse av rettigheter, makt eller ressurs i henhold til bestemmelsene i dette dokumentet vil ikke innebære en fraskrivelse av det samme, og heller ikke vil utøvelse bare eller delvis av noen rettighet, makt eller ressurs forhindre annen utøvelse. eller utøvelse av andre rettigheter, makter eller ressurser.

9.6. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon finner at en bestemmelse i disse vilkårene ikke er gjeldende under gjeldende lov, vil denne bestemmelsen bli ekskludert fra disse vilkårene, og resten av dem vil bli tolket som om en slik bestemmelse var ekskludert og vil gjelde. i samsvar med vilkårene; I slike tilfeller vil imidlertid disse vilkårene bli tolket på en slik måte at de i den grad det er mulig og i den grad det er tillatt av gjeldende lov, gjør betydningen og intensjonen med den ekskluderte bestemmelsen som bestemt av nevnte domstol med kompetent jurisdiksjon.

9.7. Vi kan overføre eller tildele hver av våre rettigheter og forpliktelser under dette dokumentet til tredjeparter; Til tross for det foregående, kan nettstedet og/eller noen av tjenestene drives av tredjeparter. Du kan ikke overføre, tildele eller engasjere deg på noen måte noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene.


Advarsel: in_array () forventer at parameter 2 skal være matrise, null gitt i /home/customer/www/bit-qh.co/public_html/wp-content/themes/astra-child/pro-runtime.php på linje 230