Pogoji uporabe

1. Splošno

1.1. Dobrodošli na bit-qh.co ("spletna stran"),

1.2. Spletno mesto vključuje informacije o platformah tretjih oseb ("Platforme tretjih oseb") Za trgovanje z Bitcoin (")Storitev").

1.3. Ti pogoji uporabe (»Pogoji«) urejajo uporabo, ki jo uporabnik (»Vi«, »Vaš« ali »Uporabnik«) uporablja spletnega mesta ali storitev. Pred uporabo storitev morate pozorno prebrati te pogoje v celoti. Upoštevajte, da ti pogoji predstavljajo pravno zavezujoč sporazum med vami in družbo in da če se ne strinjate s katero koli od določb teh pogojev, morate nemudoma prenehati uporabljati spletno mesto. Z uporabo spletnega mesta sprejemate pogoje z njihovimi periodične spremembe.

Ti pogoji vključujejo našo politiko zasebnosti in s sprejetjem teh pogojev potrjujete, da sprejemate in sprejemate tudi našo politiko zasebnosti (naš pravilnik o zasebnosti si lahko ogledate s klikom tukaj).

2. Upravičenost

2.1. Spletno mesto imate pravico uporabljati le, če upoštevate naslednje:

2.1.1. ste stari najmanj 18 let;

2.1.2. Imate pravico, pooblastilo in možnost, da podpišete te pogoje in upoštevate vse njihove pogoje;

2.1.3. Med uporabo spletnega mesta ni prepovedana uporaba spletnega mesta in/ali storitev v skladu z zakonodajo države, v kateri prebivate ali se nahajate.

2.2. Podjetje ne daje nobenih izjav ali jamstev, izrecnih ali implicitnih, v zvezi z zakonitostjo spletnega mesta in/ali storitev in/ali uporabe, ki jo kdorkoli izvaja na strani in/ali storitvah, in ne bo odgovorna za kakršno koli nezakonito uporabo spletno mesto in/ali storitve uporabnika.

3. Omejena ozemlja

3.1. Ne glede na splošnost zgoraj navedenega lahko Družba po lastni presoji omeji dostopnost spletnega mesta in/ali storitev (ali katerega koli dela) na: (i) katerega koli uporabnika na katerem koli ozemlju ("Omejena ozemlja") in (ii) kateri koli uporabnik, ki ne spoštuje politik in praks družbe AML (preprečevanje pranja denarja) in/ali KYC (poznaj svojo stranko), ali (iii) za katerega družba utemeljeno verjame, da vas lahko izpostavi pravnim, regulativna tveganja, tveganja za ugled ali finančna.

3.2. Ozemlja [usa 'kanada' israel] so izrecno izključena iz teh pogojev in predstavljajo omejena ozemlja.

3.3. Če družba utemeljeno verjame, da bo kateri koli pravni ali regulativni kontekst (in/ali kakršne koli dejanske ali predlagane spremembe v njem) na ustreznem ozemlju družbo izpostavil pravnim, regulativnim, uglednim ali gospodarskim tveganjem na tem ozemlju, če bo družba še naprej dobavljala ali postavljala spletne strani in/ali storitev (ali njihovih del), ki so uporabnikom na voljo na tem ozemlju, vas lahko podjetje obvesti o svoji odločitvi, da to ozemlje označi kot omejeno ozemlje, po takem obvestilu pa morate nemudoma prenehati uporabljati spletno mesto in/ ali Storitve.

3.4. Podjetje lahko naloži dodatne zahteve ali pogoje, preden po lastni presoji sprejme uporabnike, ki prebivajo v določenih državah ali iz njih. Poleg tega je priznano, da če uporabnik potuje na omejena ozemlja, spletno mesto in/ali storitve podjetja morda ne bodo na voljo in/ali jih bodo blokirali.

4. Prepovedane dejavnosti

4.1. Strinjate se, da boste spletno mesto in storitve uporabljali na spoštljiv način in se strinjate, da ne boste:

4.1.1. Povežite se s spletnim mestom in/ali uporabite spletno mesto za nalaganje, prenos, distribucijo, objavo ali prenos (a) informacij ali drugega gradiva na način, ki krši kakršne koli pravice, vključno s pravicami intelektualne lastnine, zaščito pravic zasebnosti ali katero koli drugo pravico; (b) informacije ali drugo gradivo, katerega objava ali uporaba je prepovedana, ker predstavlja grožnjo, škodo, žalitev, klevetanje, obrekovanje, rasizem ali neprimerno vsebino; (c) informacije ali drugo gradivo, ki vključuje virus ali drugo programsko opremo, ki lahko poškoduje računalniške sisteme družbe ali tretjih oseb ali na način, da drugim omeji ali prepreči uporabo spletnega mesta; (d) informacije ali drugo gradivo, ki krši kateri koli zakon; ali (e) informacije ali drugo gradivo, ki vključuje kakršno koli oglaševanje brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe;

4.1.2. Odstranite ali spremenite kakršne koli avtorske pravice, pravna obvestila ali druge lastniške oznake ali oznake na spletnem mestu;

4.1.3. Uporabljajte storitve prek katerega koli vmesnika, razen spletne strani;

4.1.4. Vmešavanje v uporabo spletnega mesta in/ali storitev s strani drugih uporabnikov;

4.1.5. Uporaba botov ali drugih avtomatiziranih metod za dostop ali uporabo spletnega mesta in/ali storitev;

4.1.6. Brez izrecnega dovoljenja Družbe naložite ali oddajte (ali poskusite naložiti ali prenesti) kakršno koli gradivo, ki deluje kot pasiven ali aktiven mehanizem za zbiranje ali prenos informacij, vključno z, brez omejitve, spletnimi hrošči, piškotki ali drugimi podobnimi. Vohunske naprave;

4.1.7. Sodelovati pri "uokvirjanju", "zrcaljenju" ali kateri koli drugi obliki simulacije videza ali delovanja storitev;

4.1.8. Kršiti katero koli veljavno zakonodajo ali uredbo, spodbujati ali spodbujati kakršno koli nezakonito dejavnost, vključno, vendar ne omejeno na, kršitev avtorskih pravic, kršitev blagovne znamke, obrekovanja, kršitve zasebnosti, kraje identitete, piratstva, pokanja ali distribucije ponarejene programske opreme;

4.1.9. Izvajati kakršne koli spremembe in/ali kakor koli posegati v izvorno kodo spletnega mesta in nalagati kakršno koli programsko opremo in/ali aplikacijo, ki lahko škodi ali povzroči škodo podjetju, spletni strani ali kateri koli drugi tretji osebi;

4.1.10. 4.1.10. Razstaviti, dekompilirati ali izvesti obratni inženiring katero koli programsko opremo ali drugo tehnologijo, ki je vključena na spletni strani ali uporabljena za zagotavljanje storitev.

4.2. Potrjujete, da lahko brez poseganja v katere koli druge pravice družbe v primeru, da je družba zaskrbljena, da vaša uporaba spletnega mesta ni v skladu z določbami teh pogojev ali katere koli veljavne zakonodaje, spremlja vašo uporabo o Storitve, vam preprečujejo dostop do spletnega mesta, prenašajo vaše modele vedenja na spletnem mestu tretjim osebam in kakršna koli druga dejanja, za katera družba meni, da so primerna za zaščito vaše lastnine in/ali pravic in/ali pravic tretjih oseb.

5. Pravice intelektualne lastnine

5.1. Spletno mesto in njegove vsebine, vključno z video materiali, besedilom, fotografijami, logotipi, dizajnom, glasbo, zvoki, slikami, blagovnimi znamkami in katero koli drugo vsebino spletnega mesta, so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe ali tretjih oseb.

5.2. Med družbo in uporabnikom podjetje obdrži vse pravice, naslove in interese na spletnem mestu in storitvah. Uporaba spletnega mesta in/ali storitev uporabniku ne daje nobene pravice intelektualne lastnine, vključene v spletno mesto in/ali storitve, razen pravice do uporabe spletnega mesta in/ali storitev v skladu s pogoji te pogoje.

5.3. Uporabnik lahko uporablja spletno mesto in/ali storitve samo za osebno in nekomercialno uporabo.

5.4. Ne smete in niti ne boste dovolili drugi strani, da spreminja, dekompilira, razstavlja, obratno izvaja inženiring, kopira, prenaša, ustvarja izpeljana dela, daje v najem, podlicencira, distribuira, reproducira uokvirjeno, ponovno objavlja, strga, prenaša, ogleduje, prenaša, objavlja, izposoja ali prodajati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, uporabljati za kakršen koli namen, razen za uporabo spletnega mesta ali storitev v skladu s pogoji ali kako drugače izkoriščati katero koli vsebino na spletnem mestu brez izrecnega in predhodnega pisnega dovoljenja Podjetje.

6. Omejitev odgovornosti

6.1. Vaša uporaba spletnega mesta in/ali storitev bo na lastno odgovornost. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, podjetje zavrača vsa jamstva, izrecna ali implicitna, v zvezi s spletnim mestom in storitvami ter njihovo uporabo, vključno z implicitnimi jamstvi glede primernosti za prodajo, lastništva, primernosti za določen namen ali nekršitve, uporabnosti, avtoriteta, točnost, popolnost in pravočasnost. V skladu s tem so storitve, vključno z vso vsebino in funkcijami, ki so na voljo ali dostopne prek spletne strani, na voljo "kot so", "kot so na voljo" in "z vsemi napakami".

6.2. Ne glede na splošno zgoraj navedeno podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za (a) napake, netočnosti ali netočnosti v kateri koli vsebini, vključeni na spletni strani; (b) kakršno koli prekinitev ali prenehanje prenosa na ali s spletnega mesta ali prek storitev; (c) kakršnih koli napak, virusov, trojanskih konjev ali podobnega, ki jih lahko tretje osebe prenesejo na ali prek spletne strani ali storitev.

6.3. Strinjate se, da boste podjetju povrnili kakršno koli izgubo, neposredno ali posredno, povzročeno vam in/ali kateri koli drugi tretji osebi v zvezi s spletnim mestom in/ali storitvami, in boste izključno odgovorni za kakršno koli odločitev, sprejeto na podlagi vsebine. spletnega mesta in/ali storitev.

6.4. Podjetje v nobenem primeru ne bo odgovorno vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli posebno, neposredno, posredno, naključno, posebno, kazensko ali posledično škodo, vključno z izgubo dobička ali izgubo podatkov, ki je posledica uporabe spletnega mesta in/ali Storitve ali drugo gradivo na spletnem mestu, dostopno prek ali preneseno s spletnega mesta ali kot del storitev, ki temelji na garanciji, pogodbi, odškodnini ali kateri koli drugi pravni teoriji, in ne glede na to, ali je bilo podjetje obveščeno o možnosti takšne škode ali ne. v primerih, ko je družba odgovorna sodni organ, njena odgovornost ne presega 1.000 USD. Zgornja omejitev odgovornosti bo veljala v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon v veljavni jurisdikciji.

6.5. Izrecno potrjujete, da Družba ne bo odgovorna za uporabniško vsebino ali obrekljivo, žaljivo ali nezakonito ravnanje katere koli tretje osebe in da tveganje škode ali škode zaradi zgoraj navedenega v celoti nosite vi.

6.6. Podjetje ni odgovorno za kakršne koli tehnične težave ali okvare telefonskih ali omrežnih linij, spletnih računalniških sistemov, strežnikov ali ponudnikov, strojne opreme, programske opreme, okvare zaradi tehničnih težav ali preobremenjenosti internetnega prometa (ali nedostopnosti interneta) ali nezdružljivosti med spletnim mestom ali spletnim mestom. Storitve in vaš brskalnik in/ali druga oprema. Ne glede na splošnost navedenega, Družba ne prevzema nobene odgovornosti ali tveganja za uporabnikovo uporabo interneta.

7. Storitve ali vsebina tretjih oseb

7.1. Med uporabo storitev si lahko uporabnik ogleda vsebino ali storitve tretjih oseb, vključno z oglasi in pregledi na platformah tretjih oseb.

7.2. Takšne vsebine ali storitve ne nadziramo, ne odobravamo ali sprejemamo in morda niso vedno točni ali posodobljeni.

7.3. V skladu s tem priporočamo, da neodvisno preverite vse informacije, preden se zanesete nanje, za vse odločitve ali dejanja, sprejete na podlagi teh informacij, pa ste izključno odgovorni.

8. Povezava

8.1. Spletno mesto lahko vsebuje povezave, vsebino, oglase, promocije, logotipe in drugo gradivo z drugih spletnih mest ali programske opreme, ki jo nadzorujejo ali ponujajo tretje osebe (»povezave«). Priporočamo, da se prepričate, da razumete tveganja, povezana z uporabo takšnih spletnih mest, programske opreme ali materialov, preden pridobite, uporabite, se zanesete ali kupite karkoli prek teh spletnih mest ali programske opreme ali na podlagi takšnih materialov. Takšne povezave so na voljo samo za vaše udobje in se strinjate, da nas v nobenem primeru ne boste odgovarjali za kakršno koli izgubo ali škodo, povzročeno z vašo uporabo ali zanašanjem na vsebino, blago ali storitve, ki so na voljo na drugih spletnih mestih ali programski opremi.

8.2. Vključitev povezav na spletno mesto ne pomeni odobritve, avtorizacije, sponzorstva, pripadnosti ali kakršne koli druge povezave med družbo in temi spletnimi mesti, programsko opremo ali njihovimi upravljavci.

8.3. Nismo pregledali nobene ali vseh teh povezav in nismo odgovorni za vsebino navedenih spletnih mest ali programske opreme. Priporočamo, da se prepričate, da razumete tveganja, povezana z uporabo takšnih spletnih mest ali programske opreme, preden pridobite, uporabite, zaupate ali kupite kar koli prek teh spletnih mest ali programske opreme. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, povzročeno z uporabo ali zanašanjem na katero koli vsebino, blago ali storitev, ki je na voljo na katerem koli drugem spletnem mestu ali programski opremi.

9. Razno

9.1. Po lastni presoji lahko občasno spremenimo, spremenimo ali ukinemo katero koli storitev in/ali uvedemo nove storitve. Ne bomo odgovorni za kakršno koli škodo, ki bi jo utrpel uporabnik zaradi takšnih sprememb in uporabnik v zvezi s tem ne bo imel nobenih zahtevkov do nas.

9.2. Te pogoje lahko občasno spremenimo. Ko bomo to storili, vas bomo obvestili tako, da bomo objavili najnovejšo različico in popravili datum na vrhu te strani, vse spremembe pa bodo veljale takoj po objavi. Če nadaljujete z uporabo spletnega mesta po uveljavitvi kakršnih koli sprememb, se šteje, da sprejemate spremenjene pogoje.

9.3. Uporabnik se strinja, da prenos informacij na ali s spletnega mesta ne ustvarja nikakršnih razmerij med njim in družbo, ki bi odstopala od tistih, ki so določeni v teh pogojih.

9.4. Ti Pogoji in Politika zasebnosti s svojimi spremembami predstavljajo edini veljavni sporazum med Družbo in Uporabnikom in nobena izjava, obljuba, soglasje ali zaveza, pisna ali ustna, ki ni vsebovana v Pogojih Politike zasebnosti, ne bo zavezujoče za stranke.

9.5. Kršitev ali zamuda z naše strani pri uveljavljanju katere koli pravice, pooblastila ali vira v skladu z določbami tega dokumenta ne pomeni odpovedi le-tem, niti samo ali delno uveljavljanje katere koli pravice, pooblastila ali vira preprečuje kakršno koli drugo uveljavljanje. ali izvajanje katere koli druge pravice, moči ali vira.

9.6. Če pristojno sodišče ugotovi, da katera koli določba teh pogojev ni uporabna v skladu z veljavno zakonodajo, bo ta določba izključena iz teh pogojev, ostale pa se bodo razlagale, kot da je bila taka določba izključena in se bo uporabljala. v skladu s svojimi pogoji; Vendar pa se bodo v tem primeru ti pogoji razlagali tako, da bodo, kolikor je to mogoče in v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, učinkovit pomen in namen izključene določbe, kot ga določi navedeno pristojno sodišče.

9.7. Vsako od naših pravic in obveznosti iz tega dokumenta lahko prenesemo ali prenesemo na tretje osebe; Ne glede na zgoraj navedeno lahko spletno mesto in/ali katero koli storitev upravljajo tretje osebe. Ne smete prenesti, dodeliti ali na kakršen koli način vključevati nobenih svojih pravic ali obveznosti v skladu s temi pogoji.


Opozorilo: in_array () pričakuje, da bo parameter 2 matrika, nična v /home/customer/www/bit-qh.co/public_html/wp-content/themes/astra-child/pro-runtime.php na spletu 230